1. Wat is groepstherapie?

Het woord zegt het eigenlijk al, groepstherapie is therapie in groepsverband. Veel behandelingen die individueel gegeven worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden. Sommige mensen schrikken op het begin een beetje als ze het advies krijgen om een groepsbehandeling te volgen omdat het toch een andere vorm van therapie is. Het is ook best spannend om met onbekenden over je problemen te praten, open te zijn over die dingen die je moeilijk vindt en om ook naar de problemen van andere mensen te praten. Maar de meeste mensen ervaren groepstherapie uiteindelijk als iets heel waardevols, mede doordat groepstherapie enorm veel voordelen met zich meebrengt.

Groepstherapie - Groepstraining

Groepstherapie blijkt namelijk een hele effectieve manier van behandelen. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen wat je voelt en vind je voorbeelden van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgaan. Deze voordelen worden door veel mensen die een groepstherapie volgen als heel fijn ervaren. Het geeft ze weer hoop voor de toekomst en geeft ze handvatten om beter te leren omgaan met de problemen die ze ervaren.

2. Hoe werkt groepstherapie?

In een groep zitten meestal 8 tot 12 deelnemers. De groep wordt begeleid door 1 of 2 therapeuten, afhankelijk van de grootte van de groep. Groepstherapieën zijn er in verschillende vormen:

Gestructureerde groepen
Er zijn gestructureerde groepen, waarin volgens een vast draaiboek onderwerpen aan de orde komen en vaardigheden worden aangeleerd. De behandeling duurt meestal maximaal 10 sessies.

Groepspsychotherapie
Daarnaast zijn er groepen waarbij de focus meer ligt op inzicht krijgen in je patronen. Dit wordt meestal groepspsychotherapie genoemd. Groeps-psychotherapie neemt doorgaans 18 tot 20 sessies in beslag.

* Lees ook over cognitieve gedragstherapie.

3. Wanneer is groepstherapie geschikt?

Groepstherapie kan bij Mentaal Beter gegeven worden bij onder andere de volgende problematiek:

Depressie / depressieve klachten
Angst
ADHD
Somatisch-symptoomstoornissen (SOLK)
Persoonlijkheidsstoornissen
Post traumatisch stressstoornis (PTSS)
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Soms kan een groepstherapie een aanvullende behandeling zijn op gesprekken, soms kan alleen groeps (psycho)therapie worden gevolgd. De afspraak om een groep te gaan volgen wordt altijd samen met de behandelaar en de cliënt gemaakt, zo mogelijk bij het bespreken van het behandeladvies, zo nodig bij een tussenevaluatie van een individuele behandeling. Aan het einde van een behandeling volgt altijd een evaluatie. Daarin wordt besproken wat de groep heeft opgeleverd, waar nog knelpunten liggen en waar verdere groeimogelijkheden zijn en hoe die benut kunnen worden.

4. Voor wie is groepstherapie geschikt?

Groepstherapie is voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Samen met je behandelaar bespreek je welke vorm van groepstherapie het beste bij je past en voor het beste behandelresultaat zorgt.
Wij bieden een breed scala aan groepstherapieën aan voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast bieden we ook groepen aan voor ouders met bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD.

5. Welke groepstherapieën biedt Mentaal Beter aan?

Wij bieden diverse groepstherapieën aan. Het aanbod groepsbehandelingen verschilt wel per vestiging. Wij raden daarom aan om de praktijkpagina bij jou in de buurt te bezoeken om het actuele aanbod te bekijken. Hieronder een aantal van de therapievormen die wij in groepsvorm aanbieden: