1. Inleiding

Mentaal Beter Terneuzen biedt een breed scala aan groepstrainingen aan, voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders. Afhankelijk van de klachten kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een cursus te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best gepaste hulp biedt.

Bekijk hieronder ons aanbod!

2. Trainingen kinderen en jongeren

Fijn Vrienden (leeftijd 4-7 jaar)

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten met speelse, leuke, kindvriendelijke oefeningen die ontwikkeld zijn om de emotionele veerkracht van jonge kinderen te versterken. Met deze oefeningen wordt jonge kinderen geleerd hoe ze met angstige, maar ook met boze of verdrietige gevoelens om kunnen gaan. Door middel van diverse leuke oefeningen (bewegen, tekenen, zingen) wordt aan de volgende thema's gewerkt:

  • Aangaan van sociale contacten: oogcontact maken, glimlachen, duidelijk praten, een dappere houding aannemen; leren hoe je vrienden kunt maken, een goede vriend(in) kunt zijn;
  • het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen;
  • ontspanningsoefeningen leren toepassen en afleidende dingen doen om je goed te voelen;
  • het vervangen van negatieve (rode) gedachten door positieve (groene) gedachten;
  • aan de hand van stappenplannen oefenen met moeilijke situaties (exposure) die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen;
  • jezelf belonen voor dapper gedrag.

Startdatum: mei 2020 op donderdagmiddag

‘Kom maar op, ik ben top’ training (leeftijd: 9-12 jaar)

De toptraining is een assertiviteitstraining. In de training wordt het kind geholpen om meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen om dan te kijken wat hij/zij er aan kan doen. Naast het aanleren van vaardigheden m.b.t. assertief gedrag is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, probleemoplossingsvaardigheden en omgaan met (cyber)pesterijen.

Startdatum: v.a. april op woensdagmiddag

Je bibbers de baas (leeftijd: 9-12 jaar)

‘Je bibbers de baas’ is een training voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met als doel het verminderen van faalangst. Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten, waarin de kinderen oefenen met vaardigheden en technieken, die hen helpen met faalangstige gevoelens om te gaan. De oefeningen hebben onder andere betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties en de rol van gedachten op het gedrag.

Startdatum: februari 2020 op donderdagmiddag

‘No-Prob, ik kom voor mezelf op’ training (leeftijd: 12-16 jaar)

De No-Prob-training is een assertiviteitstraining. In de training wordt de jongere geholpen meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen, om vervolgens te kijken wat hij/zij daaraan kan doen. Naast het aanleren van (assertieve) basisvaardigheden is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, assertief leren weigeren, assertief je mening geven, probleemoplossende vaardigheden en assertief omgaan met pesterijen en kritiek.

Startdatum: februari 2020 op woensdagmiddag

Cursus: Een beter zelfbeeld (leeftijd: 16-21 jaar)

Heb je soms het gevoel dat je niet weet wie je bent? Wil je graag positiever over jezelf denken? Denk je vaak: "iedereen doet het beter dan ik", "Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?" of "Ik ben ontzettend saai"? Dan is deze training misschien iets voor jou! Bekijk hier de hele folder.

Startdata: 2020

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autismespectrumstoornis (leeftijd: 8-12 jaar)

‘Spelend Leren, Leren Spelen’ is een training voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar met problemen in het contact met leeftijdsgenoten. Hierbij kan gedacht worden aan: moeite met het voeren van een gesprekje, moeite met gebruik van niet-verbale communicatie (oogcontact en lichaamshouding), moeite om samen te spelen, moeite om problemen of ruzies op te lossen, moeite om te reageren op kritiek of pesterijen,… De training is specifiek ontwikkeld voor kinderen bij wie er met name via het gedrag gewerkt moet worden omwille van ontwikkelingsproblemen en/of gering vermogen tot reflectie op eigen gedrag. Binnen Mentaal Beter is deze training bedoeld voor kinderen met een autismespectrumstoornis. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten.

Startdatum: 2020

Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen (leeftijd: 6-8 jaar)

Leer samen spelen met Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van zes tot acht jaar met uiteenlopende sociale problemen. Kinderen die onzeker zijn, moeite hebben om vriendjes te maken, moeilijk kunnen samen spelen met andere kinderen en/of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten komen in aanmerking voor deze training. Tijdens de training worden kinderen, met de hulp van twee fantasiefiguren ‘Tim en Flapoor’, op een speelse manier in contact gebracht met verschillende sociaal-emotionele thema’s: elkaar aankijken, een goede vraag stellen, om de beurt praten, onderhandelen in spel, reageren op een afwijzing, invoegen in een spelend groepje en pesten. Doorheen de training worden deze vaardigheden aangeleerd en geoefend d.m.v. rollenspelen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en 1 ouderavond.

Startdatum: v.a. april op maandagmiddag

3. Trainingen ouders

Oudercursus autisme

Binnen de cursus van vijf bijeenkomsten trachten we met ouders antwoorden te geven op vragen welke leiden tot inzichten, handelingsadviezen en afstemming op het kind met een autismespectrumstoornis.

Bijeenkomst 1: uitleg rond ASS
Bijeenkomst 2: theorieën en aanpak
Bijeenkomst 3: analyseren van gedrag en omgeving aanpassen
Bijeenkomst 4: school en puberteit
Bijeenkomst 5: behandelvormen

Startdatum: mei 2020 op dinsdagochtend

Oudercursus ADHD

In de cursus wordt ingegaan op psycho-educatie en opvoedingsadviezen voor ouders met een kind met ADHD. Het doel van deze cursus is dat ouders leren hoe zij het gedrag van het kind kan beïnvloeden en dat zij ook de expertise die zij zelf hebben opgebouwd kunnen delen met elkaar.

Bijeenkomst 1: kennismaking, uitleg ADHD
Bijeenkomst 2: werking van de hersenen, medicatie en andere behandelmogelijkheden
Bijeenkomst 3: opvoedingsvaardigheden deel 1, aanpassen van de omgeving
Bijeenkomst 4: opvoedingsvaardigheden deel 2, inzetten op de gevolgen van gedrag
Bijeenkomst 5: emotieregulatie, ADHD en de adolescentie

Startdatum: mei 2020 op dinsdagavond