Deelnemers gezocht voor Focusgroep Cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar cliënten van Mentaal Beter die een keer mee willen doen aan een zogenoemde ‘Focusgroep-bijeenkomst’.

Mentaal Beter vindt het belangrijk dat de behandeling van cliënten (volwassenen/kinderen) goed verloopt. Daarvoor worden door cliënten regelmatig vragenlijsten ingevuld waar zij hun mening kunnen geven over de behandeling zelf en over een aantal andere onderwerpen die hiermee te maken hebben, zoals het betrekken van naasten bij de behandeling, de informatie vooraf, de aanmeldingsprocedure, enz. De resultaten van deze vragenlijsten zijn belangrijk om verbeteringen aan te kunnen brengen in het hele behandelproces van Mentaal Beter. Kwaliteitsverbetering is een proces dat altijd doorgaat, ieder jaar weer worden thema’s aangepakt en wordt na een tijdje gekeken of de verbeteringen daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.

Hoewel de resultaten van de ingevulde vragenlijsten veel informatie opleveren, denken wij dat het ook zinvol is om naast de cijfermatige resultaten, in een gesprek wat dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen met een groep cliënten die allen ervaring hebben met de behandeling door de medewerkers van Mentaal Beter. Wij willen in een bijeenkomst van ongeveer 2 uur een aantal thema’s bespreken en samen uitdiepen, zodat wij beter zicht krijgen op wat er speelt bij u. Op basis van de resultaten van deze gesprekken kunnen verbetervoorstellen voor de behandeling en werkwijze ook kwalitatief beter onderbouwd worden.

De Focusgroep, zoals deze gespreksbijeenkomst wordt genoemd, levert dus aanvullende en rijkere informatie op naast de standaardvragenlijsten over de kwaliteit en resultaten van de behandeling door onze psychologen, orthopedagogen en psychiaters.

In de Focusgroepen gaan cliënten onder begeleiding van ons vooral met elkaar in gesprek. Door ruimte te geven aan de meningen van iedere deelnemer, goed te luisteren naar elkaar en met respect voor verschillende opvattingen, ontstaat meestal een gedeelde opvatting over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld wachtlijsten), maar het is ook niet erg als er verschillende opvattingen zijn. Alle informatie is relevant om tot beter onderbouwde voorstellen te komen om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Per Focusgroep kunnen ongeveer 10 mensen deelnemen. Wij zorgen ervoor dat de deelnemers uit verschillende delen van de organisatie in dezelfde Focusgroep terecht komen, bijvoorbeeld ouders van wie hun kind in behandeling is bij de afdelingen ‘Kind & Jeugd’ of cliënten die in behandeling zijn bij de volwassenen afdeling.

Wij zouden het heel fijn vinden als wij op grond van uw ervaringen de verbeteringen in de zorg nog gerichter kunnen aanbrengen. Uw bijdrage zorgt er in ieder geval voor dat andere, toekomstige cliënten van Mentaal Beter kunnen profiteren van wat u met elkaar heeft gesignaleerd. Ook kan het ondersteunend zijn om een gesprek te hebben met andere mensen die wellicht vergelijkbare ervaringen hebben als u.

Deelname aan de Focusgroepen is vrijwillig. Met uw toestemming zullen wij wel het gesprek opnemen (geen video maar geluidsopname) voor een goede uitwerking van de thema’s zoals deze besproken zijn. Na de uitwerking worden de geluidsbanden direct gewist. Wij zullen er op deze manier voor zorg dragen dat uw privacy is gegarandeerd. U krijgt van ons een attentie voor de deelname en uiteraard worden de eventuele reiskosten door ons vergoed.

Wij hopen dat u geïnteresseerd bent geworden om deel te nemen aan een Focusgroep.

De eerstvolgende Focusgroep-bijeenkomsten zijn gepland op:

Regio Rijnmond:

  • Donderdag 19 november 2020 van 19.30 – 21.30 uur via beeldbellen.
  • Maandag 30 november 2020 van 19.30 – 21.30 uur via beeldbellen.

Mochten deze twee groepen overtekend worden, dan krijgt u van ons een uitnodiging voor een volgende Focusgroep.

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres focusgroep@mentaalbeter.nl.

Graag voor 30 oktober 2020 uw aanmelding bij: focusgroep@mentaalbeter.nl evenals de vermelding van uw voorkeursdatum.

Met vriendelijke groet,

Bart Groeneweg (voorzitter cliëntenraad)

Privé delen
Publiek delen