Informatie over het Coronavirus

Mentaal Beter Coronavirus beleid

Behandeling zowel op de praktijk als online mogelijk.

Ook in deze coronatijden kun je bij ons terecht voor zowel face-to-facebehandelingen op onze praktijken als een behandeling via beeldbellen. Tijdens het triagegesprek kun je aangeven waar jouw voorkeur naar uitgaat. Voor behandelingen die plaatsvinden op een van onze vestigingen vragen we je rekening te houden met onze richtlijnen.

Nieuwe aanmeldingen nemen wij nog steeds in behandeling.

Wij wensen u sterkte komende periode!

Directie Mentaal Beter

Richtlijnen voor cliënten

We begrijpen heel goed dat u vragen heeft over de voortgang van uw behandeling bij Mentaal Beter ten tijde van Corona. We informeren u graag in dit bericht over onze werkwijze de komende tijd.

Uw behandeling kan doorgaan

Op onze vestigingen doen we er alles aan om u zo goed mogelijk blijven helpen. Dit doen wij door alle mogelijke maatregelen op onze vestigingen te nemen om een gezonde omgeving voor u en uw psycholoog te bieden. Hierbij hanteren wij altijd de laatste adviezen van de overheid en het RIVM.

Wat verwachten wij van u? Grondregels blijven van toepassing!

 • Was vaak je handen;
 • Schud geen handen;
 • Houdt in principe minimaal 1,5 meter afstand bij contact met andere mensen (behalve in je gezin);
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij snuiten van neus en gooi deze na 1 keer gebruik weg
 • Iedereen in Nederland met lichte verhoging (tot 38 graden), koorts (vanaf 38 graden) of recent ontstane luchtwegklachten blijft thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook de huisgenoten thuis. Pas na 24 uur geen klachten kan men dan weer naar buiten. Deze regels zijn op iedereen, dus ook kinderen tot en met 12 jaar, van toepassing!.

Nadere uitwerking:

 • Behandelaren spreken waar het kan en waar het de kwaliteit van de inschattingen en beoordeling niet in gevaar brengt, met clienten af via telefoon of beeldbellen;
 • Waar dat niet kan is het toegestaan cliënten op locatie te ontmoeten. We hebben als zorgverleners in deze situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop staan. Hierin wordt altijd een afweging gemaakt tussen het risico op besmetting en de schade die mogelijk voor u als cliënt kan ontstaan indien er geen behandeling kan plaatsvinden;
 • Voor elk persoonlijk contact wordt gecontroleerd of de ander(en) een of meer klachten hebben, We houden ons daarbij aan de door het RIVM beschreven, richtlijnen.

Cliënten ontmoeten op locatie indien er een indicatie voor ggz middels face-to-face gesprek is

 • Houd tijdens een zorgcontact zo veel mogelijk minimaal 1,5 m afstand. Indien dit niet mogelijk is, kan er gebruik worden gemaakt van de beschermende middelen zoals een scherm, mondkapje, bril en handschoenen.

Cliënten t/m 12 jaar ontmoeten op locatie indien er een indicatie voor ggz middels een face-to-face contact is

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer zonder bescherming op de locatie gezien worden, ook als de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Let op, de overige grondregels blijven daarbij wel van toepassing! Dus niet komen als het kind zelf danwel een van de gezinsleden klachten aan de luchtwegen heeft.

Het wachtkamer beleid

 • Als in een groepspraktijk onvermijdelijk is dat er een aantal cliënten tegelijk in de wachtkamer zitten, borg dan de 1,5 meter afstand tussen elkaar;
 • Er zijn tissues en een prullenbak aanwezig;
 • Denk ook na over het mogelijk niet gebruiken van de wachtkamer. U kunt bijvoorbeeld buiten wachten en daar worden opgehaald;
 • Gesprekken worden met tussenruimte ingepland;
 • Om de kans op besmetting te minimaliseren wordt op dit moment geen thee en koffie geserveerd.

Groepen met kinderen t/m 12 jaar op locatie

 • Groepen met kinderen t/m 12 jaar kunnen weer worden opgestart;
 • Maximaal 10 kinderen per groep;
 • De kinderen hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden (net als is vast gelegd in protocol opstart basisonderwijs);
 • De therapeut houdt zoveel mogelijk wel minimaal 1,5 m afstand;
 • Neem het wachtkamer beleid in acht;
 • Om de kans op besmetting te minimaliseren wordt op dit moment geen thee en koffie geserveerd aan ouders;
 • Bij voorkeur kunnen de ouders buiten wachten.

Groepen met volwassen op locatie

De voorwaarden onder welke de groepen voor volwassen weer kunnen starten, worden op dit moment voorbereid en uitgewerkt.
Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en proberen het ongemak voor u tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft kunt ten alle tijd contact met ons opnemen via ons contactteam. Mentaal Beter Jong: 088 033 0600 – Mentaal Beter Volwassenen: 088 010 4480.

Wij helpen u graag!

Telefonisch of videobellen

Indien je voor een telefonisch consult kiest, word je gebeld op het telefoonnummer wat je ons hebt doorgegeven. Kies je voor videobellen? Dan dien je eerst de app van KPN Zorg Messenger te downloaden en installeren op je smartphone.

Klik hier om KPN Zorg Messenger te downloaden voor iPhone. 

Klik hier om KPN Zorg Messenger te downloaden voor Android.

Klik hier voor instructies voor het gebruik van KPN Zorg Messenger.

 

Privé delen
Publiek delen