Met onze algemene voorwaarden willen wij je vooraf zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening. Ze vormen een geheel met de behandelovereenkomst tussen jou en Mentaal Beter. In onze algemene voorwaarden staan de afspraken over rechten en plichten van de cliënt en Mentaal Beter. Dat verduidelijkt de wederzijdse verwachtingen tussen beide partijen.