1. Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en behandelaar centraal staan. Het is een parapluterm voor allerlei therapievormen die een psychotherapeut kan inzetten voor de behandeling van psychische klachten. Een psychotherapeut lost de problemen niet voor je op, maar helpt je anders naar je problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Belangrijke ingrediënten van psychotherapie zijn aandacht, respectvol meevoelen, feedback geven en zelfreflectie.

Behandeling - gesprekstherapie

2. Hoe werkt psychotherapie?

Psychotherapie is hard werken, de behandeling vergt veel zelfinzicht en moed om nare gevoelens te onderzoeken en aan te pakken. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig wanneer nodig. Het behandeltraject gaat vaak gepaard met ups en downs, maar uiteindelijk zal je beter leren omgaan met je psychische problemen. Het doel van psychotherapie is inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je lichamelijke klachten of problemen.

3. Voor wie is psychotherapie geschikt?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen zoals angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Maar kan ook ingezet worden bij gevoelens van depressieve aard. Het is een voorkeursbehandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met zowel enkelvoudige als meervoudige of complexe psychische problematiek. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is bij persoonlijkheidsproblematiek, zelfs effectiever dan medicatie.

4. Welke soorten psychotherapie zijn er?

Er bestaan heel veel verschillende vormen van psychotherapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. Zo richt de ene vorm van psychotherapie zich op verkeerde gedachten te corrigeren en leert een andere vorm om je gedachten niet zo serieus te nemen. Welke behandelvorm er wordt ingezet ligt uiteraard aan de klachten en problemen die je ervaart. Psychotherapie kan op verschillende manieren worden ingezet: individueel, samen met gezin of partner of in een groep.