1. Wat is een gedragsstoornis?

Het is heel normaal wanneer kinderen of jongeren zich tegen volwassenen verzetten. Ieder kind heeft wel eens een driftbui, liegt of wil wel eens niet luisteren. Maar als een kind dit gedrag langere tijd vertoond en dit ook een negatieve invloed heeft op het dagelijks functioneren, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.

Wat is een gedragsstoornis

Er is sprake van een gedragsstoornis wanneer er bij het kind een patroon is ontstaan van opstandig, agressief of asociaal gedrag waar anderen erg veel last van kunnen hebben. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld vijandigheid, prikkelbaarheid, stiekem gedrag of openlijke ongehoorzaamheid. Ook het kind zelf kan lijden onder zijn eigen gedrag. Het kan in de problemen komen op school, thuis of in andere sociale contacten.

De twee meest voorkomende gedragsstoornissen zijn ODD (oppositioneel-opstandig gedrag) en CD (anti-sociaal gedrag).