Cliëntenraad

Het doel van onze cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad is een onafhankelijk (autonoom) en zelfstandig orgaan. De cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van (ex-) cliënten zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen zorg en onze dienstverlening.

Samenstelling van de cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal 7 leden. Leden van de cliëntenraad zijn uitsluitend (ex) cliënten, ervaringsdeskundige en vertegenwoordigers van belangenverenigingen uit de GGZ. De leden van de cliëntenraad hebben ervaring psychologische stoornissen of specifieke deskundigheid hierover.

Deelname Focusgroep

De cliëntenraad van Mentaal Beter is op zoek naar cliënten die mee willen doen met een zogenoemde Focusgroep-bijeenkomst. Mentaal Beter vindt het belangrijk dat de behandeling van cliënten (volwassenen/kinderen) goed verloopt. Daarom gaan we graag in gesprek om van ervaringen te leren en om dieper in te gaan op bepaalde thema’s. Dit alles om onze dienstverlening te blijven kunnen verbeteren. Is dit iets voor jou? Stuur dan snel je gegevens op!

De onderwerpen
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Mentaal Beter, praat mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de zorg en het beleid. De GGZ is in beweging, er zijn kansen om de zorg bij Mentaal Beter te verbeteren én om de waarde van kwalitatief goede psychische behandeling te laten zien. Naast het evalueren en bijsturen van het zorgbeleid gaat de cliëntenraad actief in gesprek met (ex) cliënten om gezamenlijk de zorg van Mentaal Beter te verbeteren.

Een aantal keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats. Hieronder tref je een opsomming van enkele van de onderwerpen welke aan bod kunnen komen:

 • Bejegening door de behandelaar
 • Beleid
 • E-Health
 • Informatievoorziening
 • Ketensamenwerking in de regio(‘s)
 • Organisatiewijzigingen
 • Plannen en bijbehorende begroting
 • Resultaat van de behandeling

Profielschets cliëntenraad Mentaal Beter
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg en in staat zijn gemeenschappelijke belangen te behartiging van de cliënten van Mentaal Beter. Ook moet je bereid zijn om een gemiddeld 4 uur per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen. Uiteraard zijn er mogelijkheden om bijscholing hiervoor te volgen maar hier moet dan wel tijd in geinvesteerd worden.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
 • beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
 • te opereren in teamverband;
 • om te kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
 • het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • tactvol en standvastig op te treden.

Deelnemen aan de cliëntenraad
Mentaal Beter is continu op zoek naar personen die graag willen deelnemen aan de cliëntenraad. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Bernardine van Toorn.

E-mail: B.vantoorn@mentaalbeter.nl
Telefoon: 06-52480747