1. Ticstoornis

Een ticstoornis wordt gekenmerkt door korte en plotselinge geluiden of bewegingen die een kind of jongere ongewenst maakt. Het kan voor ouders soms best schrikken zijn als ze merken dat hun kind een tic heeft. Toch is het vaak niet nodig om je er zorgen over te maken. Tics komen vrij vaak voor bij kinderen en kunnen ook vanzelf weer verdwijnen.

Behandeling kind en jeugd - Mentaal Beter

Soms blijven de geluid- of bewegingstics langer bestaan. Dan kan er sprake zijn van een chronische ticstoornis. De tics die optreden zijn vaak vervelend voor het kind en kunnen problemen opleveren in het dagelijks functioneren. Daarnaast kan het voorkomen dat een kind ook andere klachten naast de tics ontwikkelt, zoals leer- en aandachtsproblemen, dwanghandelingen en emotionele problemen.

Het kan ook zijn dat het kind zelf niet in de gaten heeft dat hij of zij een tic heeft. Het is dan belangrijk om als omgeving er begripvol mee om te gaan en dat er geen druk op het kind wordt gelegd. Het kind heeft geen controle over de tic en dit kan anders het probleem alleen maar verergeren.

Soms is het noodzakelijk dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de ernst van de tics. Bij Mentaal Beter kun je terecht voor een psychiatrisch consult. Daarnaast kan er via individuele therapie gewerkt worden aan het verminderen van de tics en hoe de omgeving met de tics om kan gaan.