Psychologische Zelftesten

De Mentaal Beter Online Zelftesten

De online zelftesten van Mentaal Beter geven een eerste indruk en een globaal beeld van jouw psychische klachten. Een officiƫle diagnose bestaat uit een gedegen onderzoek door een hiertoe bevoegde professional (zoals een psycholoog, orthopedagoog, klinisch psycholoog of psychiater). Mocht je naar aanleiding van een zelftest vervolgonderzoek nodig vinden, dan dien je dit aan te vragen bij je huisarts. Met een verwijzing van je huisarts kun je terecht bij Mentaal Beter voor uitgebreider onderzoek of een behandeling.

LET OP: hoewel deze testen zelfinzicht kunnen geven, zijn deze test nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Aan de uitkomst van deze testen kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Neem voor een volledige diagnose contact op met een huisarts.