1. Wat is farmacotherapie?

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij psychologische behandelingen. Soms geven je psychische klachten zoveel problemen dat medicijnen eerst nodig zijn voordat de psychologische behandeling kan starten of effect kan hebben. Meestal worden zowel medicatie als de therapie gelijktijdig gestart. De ene vorm van behandeling versterkt namelijk de werking van de andere.

Farmacotherapie

Klachten waarbij medicatie kan worden ingezet zijn vaak klachten die passen bij:

  • aandachtstekort en hyperactiviteit (ADHD)
  • angst- en dwangklachten
  • ernstige depressie

2. Hoe werken medicijnen?

Je hersenen hebben bepaalde stofjes nodig om goed te kunnen blijven werken. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben, ook op psychologisch gebied. De juiste medicijnen hebben een werkzame stof die deze verstoringen kunnen verhelpen. De klachten verminderen dan aanzienlijk. Ook kan de medicatie kan ervoor zorgen dat de problemen die je ervaart in je dagelijks leven minder overheersend zijn. Hierdoor kun je beter aan je herstel werken.

Medicatie voorschrijven gebeurt heel zorgvuldig en er wordt gekeken naar:

  • het juiste middel
  • de juiste dosis
  • het effect
  • de bijwerkingen
  • hoe lang de medicijnen nodig zijn

3. Wie schrijft de medicijnen voor?

Alleen de psychiater is normaal gesproken bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Als de verwijzer of een behandelaar denkt aan farmacotherapie, dan wordt de psychiater in consult gevraagd. Allereerst vindt een medicatie-intake plaats. In dit gesprek worden de klachten nogmaals doorgenomen en ook lichamelijke ziekten uitgevraagd. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Daarna wordt de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de problemen en het soort medicatie. Farmacotherapie kan worden ingezet bij jongeren, volwassenen en ouderen die psychische klachten ervaren.

Als je vragen hebt over de behandeling met medicatie kun je altijd contact met ons opnemen.