Verwijzen naar Mentaal Beter

1. Verwijzen naar Mentaal Beter

Bent u arts, hulpverlener of medewerker van een zorginstelling? Op deze pagina informeren we u graag over het doorverwijzen van een cliënt naar Mentaal Beter.

Wij zijn een curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) aanbieder met een landelijk netwerk bestaande uit (GZ-) psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Met ruim 500 medewerkers verspreid over 80 locaties door heel Nederland, werken we volgens onze vier kernwaarden: persoonlijk, duidelijk, doelgericht en actief samenwerken. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar effectievere en innovatieve behandelmogelijkheden. Zo behalen wij dan ook een behandelresultaat wat hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Zowel jong als oud kunnen bij ons terecht voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en specialistische ggz (s-ggz). Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van lichte tot matige klachten die te maken hebben met depressie, angststoornissen, trauma, ADHD, autisme en somatisch-symptoomstoornissen. Het verminderen van klachten is echter niet het enige waaraan wij werken: bij elke behandeling zorgen we ervoor dat mensen groeien in hun zelfredzaamheid en weer de regie over hun eigen leven kunnen oppakken, ongeacht hun leeftijd.

Via onze praktijkzoeker vindt u de dichtstbijzijnde praktijk in uw regio. Hier wordt ook het specialisme en behandelaanbod per praktijk gespecificeerd.

2. Hoe u kunt doorverwijzen

Indien u een patiënt/cliënt wilt doorverwijzen naar Mentaal Beter, hebben wij een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in ieder geval voor zorg welke valt in het Basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief hangen verschillende voorwaarden, op basis van NZa wet- en regelgeving, contracten met zorgverzekeraars, polisvoorwaarden en richtlijnen. In 2017 gelden nieuwe voorwaarden aan de verwijsbrief.

Inhoud van de verwijsbrief

Om er zeker van te zijn dat uw verwijsbrief voldoet aan alle voorwaarden, kunt u gebruik maken van ons invulformat. Dit format kunt u als bijlage samen met uw gebruikelijke verwijzing meesturen naar Mentaal Beter.

Let op: in alle gevallen dient de verwijsbrief (digitaal) ondertekend te zijn.

U kunt op verschillende manieren naar Mentaal Beter verwijzen:

 • Zorgdomein: u stuurt de verwijzing via de verwijsapplicatie
 • Online aanmelden: via ons online aanmeldformulier upload u eenvoudig de verwijsbrief
 • U stuurt de verwijzing via Zorgmail
 • U scant de verwijzing in en stuurt deze per e-mail naar: planbureaukj@mentaalbeter.nl (kinderen en jongeren) of naar verwijsbrief@mentaalbeter.nl (volwassenen)
 • U kunt de verwijsbrief meegeven aan de cliënt. De cliënt dient deze verwijzing zelf te overhandigen of mee te sturen via het online aanmeldformulier
 • U stuurt de verwijzing per fax: 070 322 56 25 (kinderen en jongeren) of 033 799 90 56 (volwassenen)

3. Over zorgdomein

Het is voor huisartsen mogelijk om patiënten digitaal te verwijzen naar Mentaal Beter via de verwijsapplicatie van ZorgDomein. Via dit platform kunt u gericht verwijzen per hulpvraag die wij bij Mentaal Beter behandelen en direct uw verwijsbrief naar ons sturen. Tevens vindt u daar de informatie over onze wachttijden en verwijscriteria per vestiging. Wanneer u een cliënt heeft doorverwezen via ZorgDomein, hoeft de cliënt zich verder niet zelf aan te melden.

Wanneer u als huisarts nog niet bent aangesloten bij ZorgDomein, maar er wel gebruik van wil maken, ga dan naar zorgdomein.nl voor meer informatie.

4. Advies krijgen bij indicatiestelling

Juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt in de ggz. Mentaal Beter zet zich nadrukkelijk in om huisartsen te ondersteunen bij screening. Om zeker te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de patiënt te borgen kan een (huis)arts indien nodig altijd vooroverleg plegen met een therapeut. Dit kan door contact op te nemen met de teamleider van de vestiging in de regio of te bellen naar 088 033 06 00 (kinderen en jongeren) 088 010 4480 (volwassenen).

5. Uitsluitingscriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria. Klik hier om onze uitsluitingscriteria te bekijken.

6. Wie mag er naar Mentaal Beter verwijzen?

De huisarts is als poortwachter in alle gevallen gemachtigd om te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Van sommige zorgverzekeraars mogen ook andere beroepsbeoefenaren verwijzen naar Mentaal Beter, zoals een bedrijfsarts of medisch specialist (voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar).

Gecontracteerde zorgverzekeraars
Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Het kan voorkomen dat zorgverzekeraars bij de patiënt/cliënt aangeven dat er geen contract is met Mentaal Beter. Dit is vaak onjuist, aangezien Mentaal Beter verschillende vestigingen heeft die niet altijd in het systeem van de zorgverzekeraar staan. Bekijk hier het overzicht van alle zorgverzekeraars waar Mentaal Beter een contract mee heeft.

Spoed
Mentaal Beter heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.

Contactgegevens Planbureau Mentaal Beter Jong
E-mail: planbureaukj@mentaalbeter.nl
Tel: 088 033 0600
Fax: 070 322 56 25

Contactgegevens Planbureau Mentaal Beter Volwassenen
Mentaal Beter. T.b.v. Planbureau
E-mail: contactteam@mentaalbeter.nl
Tel: 088 010 4480
Fax: 033 799 90 56

Verwijshulp en praktische informatie

We hebben een verwijshulp opgesteld welke u als bijlage voor uw verwijsbrief kunt gebruiken. De verwijshulp is zowel in PDF als Word bestand te downloaden en kunt u naast de reguliere verwijsbrief versturen.

Praktische Informatie

Er zijn een aantal inhoudelijke criteria waar je verwijsbrief aan moet voldoen. Wanneer deze niet vermeld staan op de verwijzing, kunnen wij de verwijzing helaas niet verwerken. Zolang wij bij Mentaal Beter niet in het bezit zijn van een correcte verwijzing, kunnen wij helaas geen behandeling in gang zetten.

De volgende criteria zijn van belang voor een correcte verwijsbrief:

  • Gegevens zorginstelling / Verwijzer
   Naam, adres, telefoonnummer en AGB-code instelling/verwijzer

 

  • Handtekening/Stempel
   Van huisarts/huisartsenpraktijk

 

  • Persoonlijke gegevens
   BSN nummer, naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens en telefoonnummer

 

  • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 9 maanden.

 

  • De verwijzing is gericht aan Mentaal Beter OF het is een algemene verwijzing.
   Een verwijzing gericht aan een andere organisatie is niet correct

 

  • Op de verwijzing moet vermeld staan of het gaat om Basis GGZ (GB GGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ).
  • Verwijsreden
   Er is sprake van/een vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis.