1. Wat houdt het PrOP-model in?

Het PrOP-model is afgeleid van het KOP-model en is aangepast zodat het ook toegepast kan worden in de behandeling van psychische klachten bij kinderen en jeugdigen. Het model richt zich op lichte tot milde psychische klachten en het behandeltraject omvat 5 tot 8 sessies waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid. De formule die wordt gehanteerd in de methode is als volgt:

Pr = O x P – Pr = definitie van het probleem – O = Omgeving en Omstandigheden – P = Persoonlijke stijl

Bij het Probleem wordt gekeken naar de klachten die zich voordoen. Bijvoorbeeld slaapproblemen of angstklachten. Bij Omgeving wordt er gekeken naar de gebeurtenissen die zich afspelen rondom je kind. Bijvoorbeeld de scheiding van de ouders of pesterijen. Bij de laatste factor, Persoonlijke stijl, wordt er gekeken naar hoe je kind omgaat met bepaalde situaties, het omgaan met emoties en hoe je kind denkt over zichzelf en anderen.

2. Copingtechnieken

De wisselwerking tussen de omgevingsfactoren, persoonlijke stijl en de manier waarop je kind hiermee omgaat is vaak de reden van de klacht(en). De persoonlijke stijl verandert doordat de copingtechnieken van het kind worden versterkt tijdens de sessies.

“Coping is een begrip binnen de psychologie waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld.”

De verantwoordelijkheid van de O (omgeving) komt bij de ouders en leerkrachten uit. Zo kan er invloed worden uitgeoefend op de Pr, het probleem.

3. Behandelen met behulp van het PrOP-model

De behandeling van het kind of de jongere bestaat uit drie fases:

  • Inzicht creëren door samen het PrOP model op te stellen en doelen te bepalen voor de behandeling.
  • Gedragsveranderingen aan de hand van concrete technieken en oefeningen (zoals het sociogram, cognitieve gedragstherapie en probleemoplossingsvaardigheden.
  • Terugvalpreventie waarbij vooral gekeken wordt hoe het kind of de jongere in de toekomst met moeilijke omstandigheden kan omgaan.

Door het versterken van de coping of de zelfredzaamheid van het kind, worden zijn problemen aangepakt en verminderd.

4. Groepstrainingen voor kinderen en jongeren

Naast dit individuele behandelmodel zijn er ook twee groepstrainingen ontwikkeld volgens het PrOP model waarbij kinderen en jongeren in groep hun coping en vooral hun assertiviteit leren versterken. De assertiviteitstrainingen heten Kom maar Op, ik ben Top (9 tot 12 jaar) en No Prob, ik kom voor mezelf op (12 tot 16 jaar). De trainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen ten gevolge van sociale problemen of laag zelfvertrouwen.

5. Over de ontwikkelaars van het PrOP-model

Het PrOP-model is op basis van het KOP-model ontwikkeld door Sara DeBruyne en Nathalie Haeck. Beide werken als GZ-psycholoog voor Mentaal Beter Terneuzen.

Actueel aanbod vestigingen

Het behandelaanbod en de hulpvragen waarvoor je terecht kunt verschillen per vestiging. Bekijk het actuele zorgaanbod op de praktijkpagina van de locatie bij jou in de buurt. Klik hier om naar de praktijkzoeker te gaan.