1. Vergoeding Kind en Jeugd

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet beschreven. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter Jong voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont.

Contracten 2022

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met de meeste gemeenten en omliggende gemeenten waar onze vestigingen gevestigd zijn. In dit overzicht kun je een overzicht vinden van alle gemeenten waar wij een contract mee hebben. Staat jouw gemeente er niet bij of geeft je gemeente aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfel je eraan of je kosten worden vergoed? Neem voor meer informatie over gecontracteerde zorg contact op met ons op.

2. Vergoeding Volwassenen

Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt alleen het eigen risico bij je in rekening, indien hier nog geen aanspraak op gemaakt is. . Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar je daarvan op de hoogte stellen.

Hieronder volgt een overzicht van de zorgverzekeraars waar Mentaal Beter een contract mee heeft. Staat jouw zorgverzekeraar er niet bij of geeft jouw zorgverzekeraar aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Neem dan contact met ons op.

Zorgverzekeraars 2023 Mentaal Beter

3. Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste €385,- (minimale eigen risico) van verzekerde zorgkosten zelf moet betalen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Indien je in het lopende kalender jaar nog géén of deels gebruik hebt gemaakt van jouw eigen risico en bij Mentaal Beter wordt aangemeld, dan worden de kosten voor jouw verkennend gesprek, intake en behandeling afgetrokken van jouw verplicht eigen risico.

Wanneer jouw behandeling doorloopt in het nieuwe kalender jaar wordt er opnieuw beroep gedaan op jouw eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Je kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afspreken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar zal het vrijwillig eigen risico aanspreken voor verkennend gesprek, intake en behandeling bij Mentaal Beter. Je kunt contact opnemen met jouw zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat je nog hebt openstaan.

5 meest gestelde vragen over het eigen risico

Meer lezen over het eigen risico? In dit artikel beantwoorden we de 5 meest gestelde vragen over het eigen risico.

4. No-show, afspraak afzeggen

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten als je een afspraak niet kunt nakomen en wilt annuleren. Afspraken kun je tot 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen bij ons contact- en planbureau. Voor afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, brengt Mentaal Beter € 65,- bij je in rekening. Wij vragen je zorgvuldig met afspraken om te gaan en deze alleen in uiterste gevallen af te zeggen.

Ons contact- en planbureau staat tijdens werkdagen voor je klaar tussen 8.00 en 17.30 uur en is bereikbaar via 088 033 0600 (kind en jeugd) en 088 010 4480 (volwassenen). Indien je in het weekend een afspraak op maandag wilt afzeggen of verplaatsen, dan kun je een e-mail sturen naar planbureaukj@mentaalbeter.nl (kind en jeugd) of contactteam@mentaalbeter.nl (volwassenen). Als de e-mail voor maandag 09:00 uur binnen is zullen wij geen “no-show” in rekening brengen.

5. Familie en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

6. Zelfbetalers, niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Wanneer je niet verzekerd bent of in het buitenland verzekerd bent kunnen wij jou helaas niet verder helpen bij Mentaal Beter. Wanneer je geïnteresseerd bent in een zelfbetalerstraject, verwijzen we je graag door naar onze collega’s van HSK.