1. Vergoeding Kind en Jeugd

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet beschreven. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter Jong voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de gezaghebbende ouder/verzorger van de cliënt woont.

Contracten 2021

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met de meeste gemeenten en omliggende gemeenten waar onze vestigingen gevestigd zijn. In dit overzicht kun je een overzicht vinden van alle gemeenten waar wij een contract mee hebben. Staat jouw gemeente er niet bij of geeft je gemeente aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfel je eraan of je kosten worden vergoed? Neem voor meer informatie over gecontracteerde zorg contact op met ons op.

2. Vergoeding Volwassenen

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter valt in het basispakket waar je verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de eerstelijns psychologische zorg (tot 2013), behandelingen in de tweedelijns ggz (tot 2014), als behandelingen gestart in 2014 t/m 2021 in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar je daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Hieronder volgt een overzicht van de zorgverzekeraars waar Mentaal Beter een contract mee heeft. Ook zorg door zorgverzekeraars waar Mentaal Beter geen contract mee heeft, wordt in de meeste gevallen gewoon vergoed. Staat jouw zorgverzekeraar er niet bij of geeft jouw zorgverzekeraar aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfel je eraan of de kosten vergoed worden? Neem dan contact met ons op.

3. Eigen risico

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385,- per verzekerde. Indien je een behandeling bij Mentaal Beter krijgt, kan je zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat je nog open hebt staan achteraf bij je in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
Je kunt bovenop het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is in 2021. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij je in rekening brengen na afloop van de behandeling. Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar indien je meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of over het bedrag wat je nog hebt openstaan.

4. No-show, afspraak afzeggen

Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. Je kan daarvoor bellen of mailen naar ons contactteam. Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show," brengt Mentaal Beter € 85,- bij je in rekening.

Mocht je tijdens het weekend jouw afspraak voor maandag willen afzeggen of verplaatsen, dan kun je een e-mail sturen. Als de e-mail voor maandag 09:00 binnen is zullen wij geen “no-show” in rekening brengen.

5. Familie en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

6. Zelfbetalers en niet verzekerde zorg

Je kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of je wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de gemeente of zorgverzekeraar gestuurd, maar komt rechtstreeks bij jou terecht. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.

Coaching
Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat hier dan om coachingsgesprekken en geen (zorg)behandelingen.

Aanvullende verzekering
Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw), maar kunnen wel worden vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren wat er vergoed wordt.

7. Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kun je gewoon bij Mentaal Beter terecht voor behandelingen. Je betaalt dan meestal de behandeling zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Voor meer informatie over de vergoeding van behandelingen, kun je contact met ons opnemen.