1. Vergoeding Kind en Jeugd

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet beschreven. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter Jong voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont.

Contracten 2021

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met de meeste gemeenten en omliggende gemeenten waar onze vestigingen gevestigd zijn. In dit overzicht kun je een overzicht vinden van alle gemeenten waar wij een contract mee hebben. Staat jouw gemeente er niet bij of geeft je gemeente aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfel je eraan of je kosten worden vergoed? Neem voor meer informatie over gecontracteerde zorg contact op met ons op.

2. Vergoeding Volwassenen

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter valt in het basispakket waar je verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de eerstelijns psychologische zorg (tot 2013), behandelingen in de tweedelijns ggz (tot 2014), als behandelingen gestart in 2014 t/m 2021 in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar je daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Hieronder volgt een overzicht van de zorgverzekeraars waar Mentaal Beter een contract mee heeft. Ook zorg door zorgverzekeraars waar Mentaal Beter geen contract mee heeft, wordt in de meeste gevallen gewoon vergoed. Staat jouw zorgverzekeraar er niet bij of geeft jouw zorgverzekeraar aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfel je eraan of de kosten vergoed worden? Neem dan contact met ons op.

 

Overzicht-Zorgverzekeraars 2021-2022

3. Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt dit €385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste €385,- van verzekerde zorgkosten zelf moet betalen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Indien u in 2021 nog géén of deels gebruik hebt gemaakt van uw eigen risico en bij Mentaal Beter in behandeling komt, dan worden de kosten voor uw behandeling afgetrokken van uw verplicht eigen risico tot een maximum van €385,- (bij het hebben van enkel het verplicht eigen risico).

Overige zorgkosten die u in 2021 maakt na uw volledige eigen risico te hebben betaald, worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over de dekking van uw zorgverzekering.

Vanaf 2022 worden behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Voor het overgangsjaar 2021-2022 betekent dit concreet dat wanneer u in 2021 met een behandeling bent gestart en uw behandeling wordt voortgezet in 2022 u voor beide kalenderjaren eigen risico betaald. Uitzondering hierop is als u in 2021 alleen een telefonisch screeningsgesprek heeft gehad.

Vrijwillig eigen risico

Indien u ook een vrijwillig eigen risico hebt, dan kunnen de kosten worden afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico.

U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat u nog hebt openstaan.

5 meest gestelde vragen over het eigen risico

Meer lezen over het eigen risico? In dit artikel beantwoorden we de 5 meest gestelde vragen over het eigen risico.

4. No-show, afspraak afzeggen

Als je een afspraak hebt die je niet kunt nakomen, vragen wij je om deze minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail af te zeggen bij ons contact- en planbureau. Wanneer de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show”, brengt Mentaal Beter € 85,- bij je in rekening. Wij vragen je zorgvuldig met afspraken om te gaan en deze alleen in uiterste gevallen af te zeggen.

Ons plan- en contactteam staat tijdens werkdagen voor je klaar tussen 8.00 en 17.30 uur en is bereikbaar via 088 033 0600 (kind en jeugd) en 088 010 4480 (volwassenen). Mocht je in het weekend een afspraak welke gepland staat op maandag willen afzeggen of verplaatsen, dan kun je een e-mail sturen. Als de e-mail voor maandag 09:00 binnen is zullen wij geen “no-show” in rekening brengen.

5. Familie en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

6. Zelfbetalers en niet verzekerde zorg

Je kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of je wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de gemeente of zorgverzekeraar gestuurd, maar komt rechtstreeks bij jou terecht. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.

Coaching
Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat hier dan om coachingsgesprekken en geen (zorg)behandelingen.

Aanvullende verzekering
Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw), maar kunnen wel worden vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren wat er vergoed wordt.

7. Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien je (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kun je gewoon bij Mentaal Beter terecht voor behandelingen. Je betaalt dan meestal de behandeling zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Voor meer informatie over de vergoeding van behandelingen, kun je contact met ons opnemen.