Zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?

In heel Nederland gaat er vanaf 1 januari 2022 iets veranderen in de bekostiging van de volwassen geestelijke gezondheidszorg (18+). Deze bekostiging heet het ‘zorgprestatiemodel’ (ZPM). In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. Op deze pagina leest u wat er verandert en wat dit voor u als cliënt betekent.

Moet ik iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Mentaal Beter schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de regels van het zorgprestatiemodel. Wij sturen regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Hoe wordt het tarief voor mijn behandeling bepaald vanaf 2022?

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met verschillende onderdelen, bekijk hieronder welke factoren het tarief bepalen.

Bepaling tarief

Het soort consult

Vindt het consult plaats in het kader van diagnostiek of in het kader van behandeling?

De duur van het consult

Hoe veel tijd is besteed aan het consult? Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

Het beroep van de zorgverlener

Wat is het beroep van de zorgverlener? Een gesprek bij een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan bij een psycholoog.

De setting

Vanuit welke setting is het consult geleverd? De setting is gebaseerd op de organisatie en uitvoering van zorg. Een cliënt wordt op basis van zijn of haar zorgvraag behandeld in een bepaalde setting.

Wordt mijn zorg nog steeds vergoed door de zorgverzekeraar?

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Een beperkt aantal ggz-behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar je daarvan op de hoogte stellen. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Wat deze verandering betekent voor het eigen risico, verschilt per cliënt. Het hangt bijvoorbeeld af van het moment van de behandeling in het kalenderjaar, hoeveel eigen risico u al heeft betaald en een mogelijk verhoogd vrijwillig eigen risico.

De rekening wordt gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Het kan per zorgverzekeraar verschillen binnen welke termijn dit wordt verwerkt in uw declaratieoverzicht.

Indien u vragen heeft over uw eigen risico, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Heb je vragen of wil je meer informatie?