1. Behandelresultaat

Het beste resultaat in korte tijd

Mentaal Beter behaalt een maximaal behandeleffect, in een zo kort mogelijke tijd. Dat doen we door middel van:

  • Duidelijk behandelplan, gericht op concrete doelen.
  • Tijdige evaluatie of behandeling effect heeft.
  • Gebruik ROM vragenlijsten: begin, tussen en eindmetingen.

Wat is ROM?

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Met de ROM vragenlijst wordt het klachtenniveau gemeten. Gedurende de behandeling wordt er iedere 3 tot 5 sessies een ROM-meting afgenomen. De uitkomsten van de ROM geven een indicatie van het bereikte behandeleffect (vermindering van klachten). Op basis hiervan kan de behandelaar besluiten andere behandelinterventies toe te passen of bij goed resultaat naar een afronding van de behandeling toe te werken.

Behandelingen Mentaal Beter effectiever dan andere instellingen

Uit analyse van onafhankelijke onderzoeksgroepen blijkt het behandelresultaat van de behandelingen van Mentaal Beter aanzienlijk hoger te dan het landelijk gemiddelde*. Het behandeleffect (ΔT) voor volwassenen van Mentaal Beter is in onderstaande grafiek weergegeven. In deze grafiek is te zien dat een behandeling bij Mentaal Beter doorgaans meer succesvol is dan een behandeling bij andere instellingen.

*Bron: BRAM module, Stichting Benchmark GGZ. 

Aanlevering ROM-gegevens aan AKWA GGZ

Mentaal Beter vraagt aan iedere cliënt toestemming om de gegevens aan te leveren aan Akwa GGZ, dit is onderdeel van de behandelovereenkomst. De anonieme data wordt gebruikt om de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren.

2. Cliënttevredenheid

Cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi)

Mentaal Beter biedt zorg van hoge kwaliteit, waarbij cliëntgerichtheid (cliënt staat centraal), doeltreffendheid (behandeling die werkt), doelmatigheid (behandeling tegen kosten zoals noodzakelijk) en veiligheid (voor cliënt en omgeving) voorop staan. Belangrijkste kernwaarde is een persoonlijke, duidelijke, doelgerichte aanpak waarin actief samen wordt gewerkt met de cliënt. Dit wordt gekenmerkt door maatwerk, openheid en resultaat.

Mentaal Beter werkt met een continue CQi (Consumer Quality Index) meting. De CQi is een instrument dat naast de tevredenheid vooral de ervaringen van cliënten in de zorg meet. Het gebruik van dit instrument wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en alle partijen in de zorg. We streven er naar om aan het eind van iedere behandeling een klanttevredenheidsonderzoek af te nemen in plaats van een steekproef. De uitslagen van het cliëntervaringsonderzoek van Mentaal Beter aan de hand van de CQi is geanalyseerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs.

In 2021 gaven 5.188 cliënten ouder dan 18 jaar Mentaal Beter gemiddeld een 8,5.

Bekijk hier alle uitkomsten van CQI.

Mentaal Beter is tevreden met de uitkomsten van het CQi onderzoek van 2021. Het is gelukt om de hoge scores van voorgaande jaren vast te houden, terwijl een groot deel van de behandelingen tijdens de corona maatregelen hebben plaatsgevonden. Hierdoor heeft een belangrijk deel (ongeveer 40%) van de gesprekken met cliënten via beeldbellen plaatsgevonden. We zijn trots dat onze kernwaarde ‘Persoonlijk’ nog steeds terug is te zien in de resultaten van de CQi. Daarnaast zien wij een hoger cijfer op de subschaal  ‘Samen beslissen’, dit laat zien dat belangrijke beslissingen samen met de cliënt worden genomen. Er zijn ook aandachtspunten, bijvoorbeeld op het gebied van de informatievoorziening voor cliënt met betrekking tot online behandeling. Ieder jaar maakt Mentaal Beter een verbeterplan op basis van deze aandachtspunten en bespreekt dit met de cliëntenraad.

ZorgkaartNederland
De website van ZorgkaartNederland is ontwikkeld om de cliënt een betrouwbaar en objectief referentieplatform aan te bieden met ervaringen over de gezondheidszorg en dus ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz). ZorgkaartNederland wil met behulp van kwalitatieve recensies van cliënten een transparant advies aanbieden.

De vestigingen van Mentaal Beter zijn aangesloten bij ZorgkaartNederland en kunnen ook door u beoordeeld worden.