1. Wat is gezinstherapie?

Ieder gezin kent zo wel zijn eigen problemen. Kinderen vliegen elkaar in de haren, pubers zoeken de grenzen op of je bent het oneens met je partner over de opvoeding. Voor de meeste gezinnen misschien wel herkenbare situaties. Het is echter wel belangrijk om er samen over te blijven praten en tot goede oplossingen te komen. Wanneer dit niet lukt en het tot te veel irritaties leidt, kan gezinstherapie de uitkomst bieden. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen, door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Met je behandelaar wordt onderzocht welke manieren jullie helpen om elkaar weer te steunen en te begrijpen en het plezier terug te vinden in het gezin.

Groepstherapie - Groepstraining

2. Hoe werkt gezinstherapie?

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Bij gezinstherapie wordt er naar het hele systeem gekeken, in dit geval het gezin. Het gaat namelijk niet om een persoon, maar over alle personen binnen een gezin. Binnen het systeem hebben jullie gewoontes opgebouwd en manieren hoe je met elkaar omgaat. Maar door veranderingen kunnen hier problemen optreden. Er wordt onderzocht hoe gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand worden gehouden. Er is aandacht voor de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in het gezin. Het doel van de therapie is dat iedereen binnen een systeem zich bewust wordt van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

3. Oorzaken van verstoorde communicatie

Bepaalde veranderingen bij een persoon kunnen impact hebben op het hele gezin en voor een verstoorde communicatie zorgen. Voorbeelden van omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zijn:

  • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan
  • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk)
  • relatieproblemen
  • geboorte
  • puberteit
  • het uit huis gaan van kinderen

4. Ouderbegeleiding

Een andere vorm van gezinstherapie is ouderbegeleiding. Wanneer je kind in behandeling is bij Mentaal Beter, kan je ouderbegeleiding krijgen. Ouderbegeleiding geeft support aan ouders van kinderen en jongeren bij (milde) opvoedingsproblemen. Via ouderbegeleiding leer je op een andere manier om te gaan met je kind, zodat de ontwikkeling van je kind zo goed mogelijk kan verlopen. Als je nog niet in behandeling bent bij Mentaal Beter dan kun je je, met een verwijzing van de huisarts, bij een vestiging bij jou in de buurt aanmelden.

Bij Mentaal Beter kunnen broertjes en zusjes terecht bij de brusjes-groepstherapie.

Als de ouderbegeleiding onderdeel is van de behandeling, is het wel verzekerde zorg.
Wil je meer weten over gezinstherapie? Neem gerust contact met ons op!

Als je nog niet in behandeling bent bij Mentaal Beter dan kun je je, met een verwijzing van de huisarts, bij een vestiging bij jou in de buurt aanmelden.

Als de begeleiding onderdeel is van de behandeling is het wel verzekerde zorg.