Uitsluitingscriteria

Mentaal Beter biedt diverse behandelingen aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:

 • Crisisgevoelige cliënten. Mentaal Beter heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.
 • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
 • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
 • Cliënten met een licht verstandelijke beperking.
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag.
 • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
 • Cliënten met een psychotische stoornis.
 • Cliënten met ernstige eetproblematiek (let op; op sommige locaties wordt ook lichte eetproblematiek niet behandeld, neem contact op met de vestiging waar u zich zou willen aanmelden).
 • Cliënten met een IQ onder de 80.
 • Cliënten met ernstige stemmingstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.
 • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels.

De huisarts kan je doorverwijzen naar een instelling die passende zorg kan bieden.