1. Wat houdt ACT therapie in?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT, spreek uit als ekt), is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Een Nederlandse vertaling voor ‘Acceptance and Commitment’ zou ‘Bereidheid en Toewijding’ zijn. ACT therapie is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen en te doen wat echt belangrijk voor je is.

Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben; niemand wil pijn, verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. Het gevecht tegen emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben kost energie en is niet te winnen. Sterker nog: de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer je probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden.

ACT therapie helpt om uit dit gevecht te stappen. Het gaat ervan uit dat negatieve ervaringen bij het leven horen, en dat niet alle pijn direct oplosbaar is. De vraag die in ACT wordt gesteld, is of je bereid bent alles toe te laten wat je niet kan veranderen, en ervoor durft te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt. Mindfulness oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van deze therapievorm.

ACT bestaat uit zes verbonden componenten:

  • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen en emoties;
  • Defusie: gezonde afstand nemen van vervelende gedachten;
  • Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld);
  • Hier en Nu: meer leven in het Hier en Nu;
  • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven;
  • Toegewijd Handelen: actief investeren in je waarden.

2. Hoe ziet de groepstherapie eruit?

Vooraf aan de groep zal er een korte intake met één van de groepstherapeuten plaatsvinden. Daarna zal de groepstherapie starten. De zes bovengenoemde kernprocessen komen in de ACT-groep in acht wekelijkse sessies ieder apart aan bod. De sessies duren anderhalf à twee uur. Daarnaast zal gevraagd worden om na iedere sessie thuis aan de slag te gaan met de oefeningen die in het werkboek staan beschreven.

De ACT-vaardigheden, die je leert tijdens deelname aan de groep en waarmee je thuis oefent, zorgen samen voor meer psychologische flexibiliteit. Het doel van ACT is niet zo zeer het direct verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en nieuwe vaardigheden om te kunnen omgaan met problemen in het leven. ACT werkt veel met metaforen, oefeningen en opdrachten om je te ondersteunen in dit leerproces. Tijdens de groep ga je leren en ervaren hoe het is om deze technieken toe te passen.

3. Voor wie is de groepstherapie?

Mensen proberen hun vervelende gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke sensaties onder controle te krijgen of ervan af te komen. Dit wordt wel experiëntiële vermijding of het vermijden van de eigen ervaringen genoemd. ACT therapie leert je een andere manier van omgaan met de eigen ervaringen. In plaats van te vechten tegen psychische pijn leer je je anders te verhouden tot deze pijn. De invloed die psychische pijn heeft op je leven verandert hierdoor.

De groep is geschikt voor mensen die worden belemmerd door angstklachten, somberheid, lichamelijke klachten (chronische pijn en vermoeidheid) en waarbij andere reguliere therapieën zoals CGT niet effectief waren. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 90 minuten. De cursus wordt vergoed door de zorgverzekeraar en kan zowel in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ plaatsvinden.

Indien je (nog) niet in behandeling bent bij Mentaal Beter, dan kun je na verwijzing (voor de basis of specialistische GGZ) van de huisarts tijdens de intake met een van onze psychologen de indicatie voor deelname bespreken.