Wat is AD(H)D Groepsgerichte vaardigheidstraining?

Groepsgerichte vaardigheidstraining voor mensen met AD(H)D, ingaande op onderwerpen als plannen, eigen (financiële) administratie organiseren, omgaan met concentratieproblemen en agenda leren gebruiken. Ook herkennen en aanpakken van belemmerende gedachten wordt besproken. Het is een training waarbij er verwacht wordt dat cliënten bereid zijn om te gaan oefenen met verschillende onderwerpen. Psycho-educatie wordt aangeboden om thuis vooraf te bestuderen

ADHD - Mentaal Beter

 

Wanneer

De cursus wordt meerdere keren per jaar gegeven bij voldoende deelname (minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers).

Duur

8 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten

Doelgroep

De diagnose AD(H)D moet reeds (binnen MB of elders) gesteld zijn en is dus een voorwaarde voor deelname aan de groep. Comorbiditeit mag daarbij niet op de voorgrond staan.

Verwijzing:

Graag in de verwijzing voor Mentaal Beter Nijmegen duidelijk vermelden dat het gaat om een aanmelding voor de ADHD-groep. De cliënt wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin ook doelen en verwachtingen omtrent de groep worden besproken. Aanmelden voor deze groep kan in de GB-GGZ, mits de diagnose AD(H)D reeds elders is gesteld en er geen sprake is van een medicatievraag.

Mocht er diagnostisch onderzoek (naar ADHD) vooraf ook nog nodig zijn, dan graag aanmelden in de S-GGZ.