1. Inleiding

Mentaal Beter Goes biedt diverse groepstrainingen aan, voor zowel kinderen als hun ouders. Afhankelijk van de klachten kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een cursus te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best gepaste hulp biedt. Onderstaande trainingen kunnen eveneens onderdeel uitmaken van een lopend traject.

Bekijk hieronder ons aanbod!

2. Trainingen kinderen

‘Kom maar op, ik ben top’ training (leeftijd: 9-12 jaar)

De ‘Toptraining’ is een assertiviteitstraining. In de training worden kinderen geholpen om meer inzicht te krijgen in hun klachten of problemen om vervolgens te kijken wat zij er aan kunnen doen. Naast het aanleren van vaardigheden met betrekking tot assertief gedrag is er aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, probleemoplossingsvaardigheden en omgaan met (cyber)pesterijen.

Startdatum: groep start bij voldoende aanmeldingen

 

‘No-Prob, ik kom voor mezelf op’ training (leeftijd: 12-16 jaar)

De No-Prob-training is een assertiviteitstraining. In de training wordt de jongere geholpen meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen, om vervolgens te kijken wat hij/zij daaraan kan doen. Naast het aanleren van (assertieve) basisvaardigheden is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, assertief leren weigeren, assertief je mening geven, probleemoplossende vaardigheden en assertief omgaan met pesterijen en kritiek.

Startdatum: groep start bij voldoende aanmeldingen

 

3. Oudercursussen

Oudercursus autismespectrumstoornis (ASS) / communicatiestoornis

Binnen de cursus van drie bijeenkomsten trachten we met ouders antwoorden te geven op vragen welke leiden tot inzichten, algemene handelingsadviezen en afstemming op het kind met een autismespectrumstoornis. Daarnaast bestaat er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

  • Bijeenkomst 1: Kennismaking, algemene informatie over ASS / communicatiestoornis,
    psycho-educatie
  • Bijeenkomst 2: Verklaringsmodellen ASS / communicatiestoornis, opvoeding en communicatie
  • Bijeenkomst 3: Vervolg opvoeding, positieve kanten, behandelmethoden, tips

Frequentie: ieder kwartaal

Oudercursus AD(H)D

In de cursus wordt ingegaan op psycho-educatie en opvoedingsadviezen voor ouders met een kind met AD(H)D. Het doel van deze cursus is dat ouders leren hoe zij het gedrag van het kind kunnen beïnvloeden en dat zij ook de expertise die zij zelf hebben opgebouwd kunnen delen met elkaar.

  • Bijeenkomst 1: Kennismaking, algemene informatie over AD(H)D, psycho-educatie
  • Bijeenkomst 2: Opvoeding en communicatie, zelfbeeld kind
  • Bijeenkomst 3: Vervolg opvoeding, positieve kanten, behandelmethoden, tips

Frequentie: ieder kwartaal