1. Over onze groepstrainingen

Mentaal Beter Goes biedt diverse groepstrainingen aan, voor zowel kinderen als hun ouders. Afhankelijk van de klachten kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een cursus te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best gepaste hulp biedt. Onderstaande trainingen kunnen eveneens onderdeel uitmaken van een lopend traject.

Ons aanbod bestaat uit 2 groepstrainingen voor kinderen en jongeren:

 1. Kom maar op, ik ben top! Assertiviteitstraining voor 9-12 jaar.
 2. COMET. Zelfbeeldtraining voor 12-18 jaar.

Verder bieden wij ook 2 oudercursussen aan:

 1. Oudercursus AD(H)D.
 2. Oudercursus ASS.

Bekijk hieronder ons aanbod!

2. Groepstraining: Kom maar op, ik ben top

‘Kom maar op, ik ben top’ training (leeftijd: 9-12 jaar)

Voor wie is deze training?
Kinderen en jongeren hebben baat bij het ontwikkelen van een stevige houding in sociale situaties, zowel op school, hobby’s als op sociale media. Deze groepstraining richt zich op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die moeite hebben om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld wanneer ze een vervelende opmerking of kritiek krijgen, buitengesloten of gepest worden, of als ze iets niet willen. Er zijn kinderen die over zich heen laten lopen, die passief en teruggetrokken reageren en dus vaak niet durven reageren. Er zijn ook kinderen die geleerd hebben dat je voor jezelf kunt opkomen door boos te worden, te schreeuwen of te slaan en te schoppen. Deze groepstraining maakt kinderen op een positieve manier weerbaar, zodat ze met zelfvertrouwen kunnen opkomen voor zichzelf.

Onze aanpak
In deze groepstraining krijgen kinderen zelfinzicht in hun manier van reageren in sociale situaties en leren ze hun gedrag te veranderen naar een meer assertieve manier van reageren. Kinderen leren zo op een positieve manier voor hun mening uit te komen en voor zichzelf opkomen met een zelfzekere houding. In de training zullen de kinderen dit leren door naar anderen te kijken, zichzelf sterk te praten en leren ze probleemoplossingsvaardigheden aan. In de training wordt veel gewerkt met rollenspel om de aangereikte handvatten in te oefenen.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 1. Kennismaken: wie ben ik en wie ben jij?
 2. Jouw PrOP
 3. Leren van anderen
 4. Mag ik meedoen of niet?
 5. Pesten en plagen, wat nu?
 6. Weigeren en je mening geven
 7. Jezelf sterk praten
 8. Problemen oplossen
 9. Klaar voor de toekomst
 10. Afsluiting en feest

De groep bestaat uit min. 4 tot max. 8 groepsgenoten. Er wordt ook een ouderbijeenkomst georganiseerd aan het begin van de training. Er zal informatie gegeven worden over de inhoud van de training en hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen om de vaardigheden te versterken en eigen te maken tijdens de training.

De training gaat door op locatie van Mentaal Beter in Goes en start in het voorjaar (februari) en in het najaar (oktober).

Kosten
De training zelf wordt vergoed door de gemeente. In de training wordt gebruik gemaakt van een werkboek, deze kost 23,50 euro en dient online besteld te worden. Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd van 5 euro voor drankjes en beloningen tijdens de bijeenkomsten. Na aanmelding voor deze training wordt hier in de uitnodigingsbrief meer informatie over gegeven.

Hoe aanmelden?
Er is een verwijsbrief nodig van de huisarts, GGD of gemeente. De verwijsbrief kan verstuurd worden naar planbureaukj@mentaalbeter.nl. Vervolgens wordt er een triagegesprek gepland om te beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de training. Er zal een intakegesprek gepland worden met de behandelaar. Hiervoor is toestemming nodig van beide ouders met gezag.

Informatie en contact
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met het contact team van Mentaal Beter op het nummer 088 033 0600.

3. Groepstraining: COMET

COMET – Zelfbeeld training (leeftijd: 12-18 jaar)

Ben jij klaar voor een positiever zelfbeeld?

Met je gezond verstand weet je dat er positieve kanten zijn, maar ze voelen zoveel minder sterk dan de negatieve kanten… Herkenbaar? Tijdens de COMET zelfbeeld training ga je hiermee aan de slag. Je leert in deze training om meer aandacht te hebben voor de positieve eigenschappen die je bezit om op deze manier tot een eerlijkere en daardoor reëlere zelfbeoordeling te komen.

Voor wie is deze training?
Deze groepstraining richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar die last hebben van een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld komt vaak voor bij psychische stoornissen. Bijvoorbeeld bij depressies, angststoornissen en eetstoornissen. Een negatief zelfbeeld kan een psychische stoornis verergeren of in stand houden. Iemand met een negatief zelfbeeld kijkt met een donkere bril naar zichzelf, ziet vaak alleen de negatieve kanten en kijkt niet naar wat hij/zij goed doet.

Iemand kan deelnemen aan deze training naast een reguliere behandeling. Gezien de leeftijdsrange zal er n.a.v. de hoeveelheid aanmeldingen gekeken worden naar een passende leeftijdscategorie in de groep.

Onze aanpak
Tijdens 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur ga je samen met maximaal 5 anderen en een groepstherapeut leren hoe je je positieve eigenschappen gevoelsmatig kunt versterken. COMET staat dan ook voor Competitive Memory Training: het versterken en opslaan in het geheugen van nieuwe positievere of realistischere overtuigingen over jezelf.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 1. Het zelfbeeld
 2. Positieve herinneringen
 3. Imaginatie en zelfspraak
 4. Lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en muziek
 5. Combineren
 6. Herhaling combineren
 7. EHBO
 8. Nabespreking en afsluiting

Kosten
De training zelf wordt vergoed door de gemeente. In de training wordt gebruik gemaakt van een werkboek, deze kost 23,90 euro en dient online besteld te worden. Na aanmelding voor deze training wordt hier in de uitnodigingsbrief meer informatie over gegeven.

Hoe aanmelden?
Er is een verwijsbrief nodig van de huisarts, GGD of gemeente. De verwijsbrief kan verstuurd worden naar planbureaukj@mentaalbeter.nl. Vervolgens wordt er een triagegesprek gepland om te beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de training. Er zal een intakegesprek gepland worden met de behandelaar. Er is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig bij kinderen/jongeren onder de 16 jaar.

Informatie en contact
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met het contact team van Mentaal Beter op het nummer 088 033 0600.

4. Oudercursussen

Oudercursus autismespectrumstoornis (ASS) / communicatiestoornis

Binnen de cursus van drie bijeenkomsten trachten we met ouders antwoorden te geven op vragen welke leiden tot inzichten, algemene handelingsadviezen en afstemming op het kind met een autismespectrumstoornis. Daarnaast bestaat er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

 • Bijeenkomst 1: Kennismaking, algemene informatie over ASS / communicatiestoornis,
  psycho-educatie
 • Bijeenkomst 2: Verklaringsmodellen ASS / communicatiestoornis, opvoeding en communicatie
 • Bijeenkomst 3: Vervolg opvoeding, positieve kanten, behandelmethoden, tips

Frequentie: ieder kwartaal

Oudercursus AD(H)D

In de cursus wordt ingegaan op psycho-educatie en opvoedingsadviezen voor ouders met een kind met AD(H)D. Het doel van deze cursus is dat ouders leren hoe zij het gedrag van het kind kunnen beïnvloeden en dat zij ook de expertise die zij zelf hebben opgebouwd kunnen delen met elkaar.

 • Bijeenkomst 1: Kennismaking, algemene informatie over AD(H)D, psycho-educatie
 • Bijeenkomst 2: Opvoeding en communicatie, zelfbeeld kind
 • Bijeenkomst 3: Vervolg opvoeding, positieve kanten, behandelmethoden, tips

Frequentie: ieder kwartaal