1. Relatieproblemen

In je leven heb je altijd met anderen te maken, we groeien op in een gezin, met ouders en eventueel broertjes of zusjes. Kinderen gaan naar school, zitten op een vereniging of nemen deel andere activiteiten. Ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij zoals werk, sport of in de buurt. Soms kunnen contacten met anderen problemen opleveren. Bijvoorbeeld op school of werk, maar vaak juist in intieme relaties, zoals met je partner of binnen het gezin.

Groepstherapie - Groepstraining

We zijn allemaal op zoek naar verbondenheid met anderen door middel van liefde, vriendschap en steun. Dit maakt dat we relaties aangaan met anderen in de hoop dat we daar de verbondenheid vinden. De verbondenheid kan heel hecht voelen, maar soms ook helemaal niet. Soms ontstaat er veel afstand en dat kan gevolgen hebben zoals:

  • gevoelens van eenzaamheid
  • depressie
  • je onbegrepen voelen
  • verdriet
  • boosheid

2. Patronen in relaties

In de manier waarop partners met elkaar omgaan kunnen patronen ontstaan. Deze kunnen onder meer ontstaan door omstandigheden, je karakter of door wat we onze ouders hebben zien doen.

Soms helpen deze patronen, maar soms helpen ze juist niet. Binnen je relatie kunnen patronen die lange tijd nuttig waren, later juist irritaties oproepen, waardoor partners mogelijk zelfs ongewild van elkaar verwijderd raken en zich niet meer prettig voelen.

Door met elkaar te praten probeer je het op te lossen en weer dichter bij elkaar te komen, maar dat lukt niet altijd. De afstand, elkaar negeren en de ruzies komen terug. Het lukt dan niet meer om er samen uit te komen. Dan heb je hulp nodig om de relatie weer een draai in de goede richting te geven.

3. Oorzaken van relatieproblemen

Wanneer steken relatieproblemen de kop op? Een paar voorbeelden:

  • Rouwproblematiek waar beide partners anders mee omgaan en er niet meer voor elkaar kunnen zijn zoals ze zouden wensen.
  • Een van beide partners kampt met psychische of lichamelijke problemen en dat heeft invloed op de relatie.
  • Problemen op gebied van seksualiteit en intimiteit, in gesprekken met een psycholoog kan dit verder onderzocht worden en eventueel verwezen worden naar een seksuoloog als dat wenselijk blijkt.
  • Een van de partners is is in bepaalde levensfasen veranderd. Patronen die eerder werkten werken dan niet meer en er ontstaan allerlei misverstanden.

4. Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie.In relatietherapie staan de communicatie- en interactiepatronen van partners centraal. We weten dat als deze verbeteren, de gevoelens van verbondenheid kunnen toenemen, waardoor de relatie als prettiger ervaren wordt. Met name de sterke kanten van de relatie worden benut en uitgebreid om niet-helpende omgangsvormen te verminderen.

Wanneer je relatie niet lekker loopt, merk je de gevolgen in het dagelijks leven. Functioneren op het werk of in sociale zin is moeilijk als je relatieproblemen hebt. Het houdt je bezig, je piekert veel omdat jullie er niet uitkomen.

Relatietherapie kan inzicht geven hoe jullie relatie werkt en niet werkt. Zo komen vastgeroeste patronen en rolverdelingen aan bod en worden er gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat nu de wensen zijn in de relatie. Welke onuitgesproken gevoelens spelen mee en hoe kan er een oplossing komen waar jullie beiden tevreden mee zijn. Een relatie die op scheiden staat kan te redden zijn, maar soms is uit elkaar gaan de enige optie. Ook daar kan goed over gepraat worden zodat dit wellicht zo harmonieus mogelijk kan gebeuren. De relatietherapeut helpt je graag met deze worsteling zodat andere relaties in je leven er niet ook onder hoeven te lijden en dat de problemen minder zwaar gaan wegen.