1. Relatieproblemen

In je leven heb je altijd met anderen te maken, we groeien op in een gezin, met ouders en eventueel broertjes of zusjes. Kinderen gaan naar school, zitten op een vereniging of nemen deel aan andere activiteiten. Ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij zoals werk, sport of in de buurt. Soms kunnen contacten met anderen problemen opleveren. Bijvoorbeeld op school of werk, maar vaak juist in intieme relaties, zoals met je partner of binnen het gezin.

Groepstherapie - Groepstraining

We zijn allemaal op zoek naar verbondenheid met anderen door middel van liefde, vriendschap en steun. Dit maakt dat we relaties aangaan met anderen in de hoop dat we daar de verbondenheid vinden. De verbondenheid kan heel hecht voelen, maar soms ook helemaal niet. Soms ontstaat er veel afstand en dat kan gevolgen hebben zoals:

  • gevoelens van eenzaamheid
  • depressie
  • je onbegrepen voelen
  • verdriet
  • boosheid

2. Patronen in relaties

In de manier waarop we met elkaar omgaan, kunnen patronen ontstaan. Deze kunnen onder meer ontstaan door omstandigheden, je karakter of door wat we onze ouders of andere belangrijke personen hebben zien doen.

Soms helpen deze patronen, soms juist niet. Binnen jouw (sociale) relaties kunnen patronen die lange tijd nuttig waren, later juist irritaties oproepen. Hierdoor kun je je niet meer op je gemak voelen bij die persoon en raken jullie van elkaar verwijderd.

Door met elkaar te praten, probeer je het op te lossen en weer dichter bij elkaar te komen. Maar dat lukt niet altijd, vooral als er sprake is van een grote afstand, elkaar negeren en ruzies geregeld plaatsvinden. Als het dan niet meer lukt om er samen uit te komen, kan relatietherapie een oplossing zijn. Let op: bij Mentaal Beter wordt relatietherapie alleen ingezet als een aanvulling op een behandeling, indien nodig.

3. Oorzaken van relatieproblemen

Wanneer steken relatieproblemen de kop op? Een paar voorbeelden:

  • Rouwproblematiek waarmee jij en de ander op een verschillende wijze omgaan en er niet meer voor elkaar kunnen zijn zoals gewenst;
  • Een van beiden kampt met psychische of lichamelijke problemen en dat heeft invloed op de (sociale) relatie;
  • Bij partners kunnen problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit onderzocht worden met een psycholoog en eventueel worden doorverwezen naar een seksuoloog;
  • Een van beiden is in bepaalde levensfasen veranderd. Patronen die eerder werkten, werken dan niet meer en er ontstaan allerlei misverstanden.

4. Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. In relatietherapie staan de communicatie- en interactiepatronen tussen personen centraal. We weten dat als deze verbeteren, de gevoelens van verbondenheid kunnen toenemen, waardoor de (sociale) relatie als prettiger ervaren wordt. Met name de sterke kanten van de (sociale) relatie worden benut en uitgebreid om niet-helpende omgangsvormen te verminderen.

Wanneer je (sociale) relatie niet lekker loopt, merk je de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Functioneren op het werk of in sociale zin is moeilijk als je (sociale) relatieproblemen hebt. Het houdt je bezig, je piekert veel omdat jullie er niet uitkomen.

Relatietherapie kan inzicht geven in hoe jullie (sociale) relatie werkt en niet werkt. Zo komen vastgeroeste patronen en rolverdelingen aan bod en worden er gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat nu de wensen zijn in de (sociale) relatie. Welke onuitgesproken gevoelens spelen mee en hoe kan er een oplossing komen waar jullie beiden tevreden mee zijn? De relatietherapeut helpt je graag met deze worsteling, zodat andere relaties in je leven er niet ook onder hoeven te lijden en dat de problemen minder zwaar gaan wegen.

Actueel aanbod vestigingen

Het behandelaanbod en de hulpvragen waarvoor je terecht kunt verschillen per vestiging. Bekijk het actuele zorgaanbod op de praktijkpagina van de locatie bij jou in de buurt. Klik hier om naar de praktijkzoeker te gaan.