1. Inleiding

Mentaal Beter Jong Amersfoort biedt groepstrainingen aan, voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders. Afhankelijk van de hulpvraag kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een training te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van het wijkteam, de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een aanmeldgesprek en/of intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best passende hulp biedt.

Bekijk hieronder ons aanbod!

2. Psycho-educatie ADHD

Voor ouders

Deze psycho-educatiegroep* bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur, welke om de week plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn in de ochtend (09.00 – 10.30 uur), in de regel op een dinsdag- of donderdagochtend. Er wordt uitleg gegeven over wat ADHD is (onder andere: oorzaken, moeilijkheden, positieve kanten en gevolgen passend bij ADHD). Daarnaast wordt stilgestaan bij de behandelmogelijkheden passend bij ADHD, alsook bij technieken en vaardigheden die ouders kunnen inzetten om hun kind te ondersteunen. Tot slot is een belangrijk onderdeel van de psycho-educatiegroep het onderling uitwisselen door ouders van de eigen opgebouwde expertise rondom het omgaan met kenmerken passend bij ADHD bij hun kind.

Voor kinderen op de basisschool

Deze psycho-educatiegroep bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van een uur. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag (16.15 – 17.15 uur). Er wordt uitleg gegeven over wat ADHD is (onder andere: oorzaken, moeilijkheden, positieve kanten en gevolgen passend bij ADHD). Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd om met de kenmerken passend bij ADHD om te gaan en wisselen de kinderen hiertoe onderling tips uit.

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs

Deze psycho-educatiegroep bestaat uit drie wekelijkse bijeenkomsten van een uur, welke in de regel op woensdag- of op donderdagmiddag plaatsvinden (16.00 – 17.00 uur). Er wordt uitleg gegeven over wat ADHD is (onder andere: oorzaken, moeilijkheden, positieve kanten en gevolgen passend bij ADHD). Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd om met de kenmerken passend bij ADHD om te gaan en wisselen de jongeren hiertoe onderling tips uit.

*Het groepsaanbod rondom ADHD is bedoeld voor alle drie de typen ADHD: overwegend onoplettend beeld (ADD in de ‘volksmond’), overwegend hyperactief/impulsief beeld en het gecombineerde beeld.

3. Mindfulness training voor kinderen op de basisschool of jongeren op het voortgezet onderwijs

De mindfulness training voor kinderen bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur, welke plaatsvinden op dinsdagmiddag (16.15 – 17.15 uur). Tijdens deze bijeenkomsten gaan de kinderen hun ‘aandachtspier’ trainen door middel van aandacht-, concentratie-, bewegings- en speloefeningen. Ze leren daarbij om hun aandacht op een vriendelijke, niet oordelende manier, te richten op hun omgeving en zichzelf. Elke week staat er een thema centraal waarop de kinderen hun aandacht richten. We staan onder andere stil bij aandacht voor de ademhaling, het lichaam, de zintuigen, gedachtes en gevoelens. De opzet van de mindfulness training voor jongeren is grotendeels gelijk aan de training voor kinderen, maar het verschil is dat elke bijeenkomst anderhalf uur duurt (16.15 – 17.45 uur).