1. Wat is autonomie?

Autonomie betekent dat je weet wat je wensen en behoeften zijn en dat je deze goed kunt afstemmen met anderen. Mensen met autonomieproblemen hebben vaak moeite om aan te geven wat zij zelf willen en nodig hebben en om te zorgen dat er in die behoeften wordt voorzien. In plaats daarvan zijn zij juist vaak bezig met wat de ander wil, vinden zij het moeilijk om ‘nee’ te zeggen en hebben zij moeite om zelfstandig nieuwe situaties aan te gaan. Dit kan leiden tot onder meer angstklachten en depressiviteit.

2. Wat houdt de groepstraining in?

In de autonomieversterkende psychotherapiegroep werk je aan het vergroten van je autonomie, oftewel zelfsturing. Je gaat werken aan individuele autonomie gerelateerde doelen. Iedere week wordt een ander autonomie gerelateerd thema besproken (bijv. overlevingsstrategieën, ouder-kind en zelfbeeld, omgaan met grenzen, relaties en vriendschappen). Iedere sessie wordt gestart met een mindfulness oefening om zelfbewustzijn te bevorderen.

3. Hoe ziet de groepstraining eruit?

De autonomiegroep bestaat naast een kort intakegesprek uit 15 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Er zijn 8 tot 10 deelnemers en de groep wordt geleid door 2 therapeuten. Indien je (nog) niet in behandeling bent bij Mentaal Beter, dan kun je na verwijzing (voor de basis of specialistische GGZ) van de huisarts tijdens de intake met een van onze psychologen de indicatie voor deelname bespreken.