1. Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Iedereen heeft wel eens last van een somber moment, waarin je minder vertrouwen in jezelf hebt dan normaal. Veel mensen hebben echter veel vaker last van een verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in negatieve gedachten over jezelf, zoals “Iedereen doet het beter dan ik”, “Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?” of “Ik ben ontzettend saai”. Deze gedachten zorgen voor een naar gevoel over jezelf. Als dit soort gedachten en dit nare gevoel vaak bij je opkomen, spreken we van een negatief zelfbeeld.

Het leidt er vaak toe dat je minder toekomt aan de dingen die je graag wilt doen in het leven. Een negatief zelfbeeld is vaak al lang aanwezig, maar dit betekent niet dat er niets aan te doen is. Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte psychiatrische diagnose, maar komt vaak voor in combinatie met:

Zelfvertrouwen vergroten

Voor veel mensen is lage zelfwaardering een reden om hulp te zoeken. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van of terugvallen in angst of depressie. Lage zelfwaardering kan ook de behandeling belemmeren. De COMET cursus “Verbeter je zelfbeeld” van Mentaal Beter kan je helpen om je beter over jezelf te gaan voelen. Je gaat in deze groepscursus actief aan de slag met praktische oefeningen en helpt jezelf en elkaar om een beter zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij je wordt bijgestaan door de twee groepstherapeuten.

2. COMET cursus

De COMET cursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling. Er is dan sprake van een negatief zelfbeeld waarbij je wel weet dat dit beeld niet helemaal terecht is, en je minimaal één positieve eigenschap van jezelf kunt benoemen.

Praktische cursusinformatie

Belangrijk voor deelname is dat je gemotiveerd bent en rekening houdt met 30 minuten oefenen per dag. De cursus bestaat naast een kort intakegesprek uit 8 à 9 bijeenkomsten van 90 minuten. De zittingen volgen een vast stramien dat is vastgelegd in een protocol.

Er zal gebruik gemaakt worden van het werkboek “Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen” van Kees Korrelboom. Gelieve dit werkboek voor de start van de behandeling aan te schaffen. (ISBN nummer: 9031390577).

De cursus wordt vergoed en vindt plaats op een aantal locaties van Mentaal Beter. Je kunt overleggen met jouw behandelaar of deze cursus een passende aanvulling op jouw behandeling is.

3. Ervaringen en resultaten

Bij de COMET cursus worden de resultaten van cliënten gemeten met behulp van ROM-metingen. Bij begin en aan het einde van de cursus vul je een vragenlijst in. Met behulp van deze vragenlijsten kunnen we de resultaten inzichtelijk maken voor jou en jouw behandelaar. De resultaten geven aan dat de COMET cursus een positief effect heeft op het zelfbeeld van cliënten.

De volgende quotes zijn van cliënten die meededen aan de laatste COMET cursus.

“Juist omdat je het in een groep doet herken je bepaalde dingen van elkaar’’.

“Je haalt ook van anderen wat weg. Je leert toch van anderen en je neemt het mee naar je eigen situatie”.

“Doordat het een groep was, ben je er meer mee bezig en ga je er actiever mee aan de slag”.

“Ik ben een ander mens geworden. Ik voel mij anders naar anderen toe”.