1. Inleiding

Onze vestigingen in Zeeuws-Vlaanderen bieden een breed scala aan groepstrainingen aan, voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders. Afhankelijk van de klachten kan groepstherapie door de behandelaar worden aangeraden. Om een cursus te kunnen volgen is het nodig dat je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of de GGD-arts. Wanneer de verwijsbrief bij Mentaal Beter is aangekomen, word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek om te kijken of de groep inderdaad de best gepaste hulp biedt.

Bekijk hieronder ons aanbod!

2. Trainingen kinderen en jongeren

Fijn Vrienden (leeftijd 5-7 jaar)

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten met speelse, leuke, kindvriendelijke oefeningen die ontwikkeld zijn om de emotionele veerkracht van jonge kinderen te versterken. Met deze oefeningen wordt jonge kinderen geleerd hoe ze met angstige, maar ook met boze of verdrietige gevoelens om kunnen gaan. Door middel van diverse leuke oefeningen (bewegen, tekenen, zingen) wordt aan de volgende thema’s gewerkt:

  • Aangaan van sociale contacten: oogcontact maken, glimlachen, duidelijk praten, een dappere houding aannemen; leren hoe je vrienden kunt maken, een goede vriend(in) kunt zijn;
  • het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen;
  • ontspanningsoefeningen leren toepassen en afleidende dingen doen om je goed te voelen;
  • het vervangen van negatieve (rode) gedachten door positieve (groene) gedachten;
  • aan de hand van stappenplannen oefenen met moeilijke situaties (exposure) die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen;
  • jezelf belonen voor dapper gedrag.

Startdatum: Actuele startdata zijn op te vragen bij een behandelaar.

‘Kom maar op, ik ben top’ training (leeftijd: 9-12 jaar)

De toptraining is een assertiviteitstraining. In de training wordt het kind geholpen om meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen om dan te kijken wat hij/zij er aan kan doen. Naast het aanleren van vaardigheden m.b.t. assertief gedrag is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, probleemoplossingsvaardigheden en omgaan met (cyber)pesterijen.

Startdatum en locaties: start 5 maart in Hulst en 28 maart in Oostburg

Je bibbers de baas (leeftijd: 9-12 jaar)

‘Je bibbers de baas’ is een training voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met als doel het verminderen van faalangst. Het programma bestaat uit tien bijeenkomsten, waarin de kinderen oefenen met vaardigheden en technieken, die hen helpen met faalangstige gevoelens om te gaan. De oefeningen hebben onder andere betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties en de rol van gedachten op het gedrag.

Startdatum: Actuele startdata zijn op te vragen bij een behandelaar.

‘No-Prob, ik kom voor mezelf op’ training (leeftijd: 12-16 jaar)

De No-Prob-training is een assertiviteitstraining. In de training wordt de jongere geholpen meer inzicht te krijgen in zijn/haar klachten of problemen, om vervolgens te kijken wat hij/zij daaraan kan doen. Naast het aanleren van (assertieve) basisvaardigheden is er speciale aandacht voor leren van elkaar, de verhouding tussen denken, voelen en gedrag, assertief leren weigeren, assertief je mening geven, probleemoplossende vaardigheden en assertief omgaan met pesterijen en kritiek.

Startdatum: Actuele startdata zijn op te vragen bij een behandelaar.

EuREKA – Emotieregulatietraining (leeftijd: 10-14 jaar)

De EuREKA-training is een emotieregulatietraining voor jongeren. Door de dingen die we meemaken ervaren we doorheen de dag verschillende gevoelens zoals verdriet, angst en boosheid. Sommige jongeren trekken zich dan terug en gaan piekeren, terwijl anderen juist heel boos worden. Bepaalde manieren van omgaan met onze gevoelens kunnen ervoor zorgen dat jongeren vast lopen in een bepaald patroon waardoor het steeds moeilijker wordt om je goed in je vel te voelen. Deze training bestaat uit acht bijeenkomsten en leert je stap per stap op een goede manier met je gevoelens omgaan. Je leert onder andere om de gevoelens te aanvaarden, jezelf te ontspannen en op een andere manier naar de gebeurtenissen te kijken.

Startdatum: Actuele startdata zijn op te vragen bij een behandelaar.

Cursus: Een beter zelfbeeld (leeftijd: 16-21 jaar)

Heb je soms het gevoel dat je niet weet wie je bent? Wil je graag positiever over jezelf denken? Denk je vaak: “iedereen doet het beter dan ik”, “Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?” of “Ik ben ontzettend saai”? Dan is deze training misschien iets voor jou! Bekijk hier de hele folder.

Startdatum: start bij voldoende aanmeldingen. Actuele startdata zijn op te vragen bij een behandelaar.

Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen (leeftijd: 6-8 jaar)

Leer samen spelen met Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van zes tot acht jaar met uiteenlopende sociale problemen. Kinderen die onzeker zijn, moeite hebben om vriendjes te maken, moeilijk kunnen samen spelen met andere kinderen en/of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten komen in aanmerking voor deze training. Tijdens de training worden kinderen, met de hulp van twee fantasiefiguren ‘Tim en Flapoor’, op een speelse manier in contact gebracht met verschillende sociaal-emotionele thema’s: elkaar aankijken, een goede vraag stellen, om de beurt praten, onderhandelen in spel, reageren op een afwijzing, invoegen in een spelend groepje en pesten. Doorheen de training worden deze vaardigheden aangeleerd en geoefend d.m.v. rollenspelen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en 1 ouderavond.

Startdatum: 27 maart op vestiging Terneuzen

ACT-groep voor kinderen (leeftijd 8 – 12 jaar)

Veel kinderen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil zich verdrietig, somber voelen, negatieve of angstige gedachten ervaren of onzeker zijn over zichzelf. Toch zijn deze gedachten en gevoelens er wel. Het is moeilijk om tegen deze gedachten en emoties te vechten en vaak verdwijnen deze niet helemaal. Hoe meer je probeert je negatieve gedachten en emoties te onderdrukken, hoe sterker ze worden. We merken dat een ACT behandeling hierbij helpt om stappen te zetten in het aanvaarden van deze gedachten en gevoelens. Deze negatieve gedachten en gevoelens horen nu eenmaal bij het leven. De ACT behandeling heeft als doel om de gedachten en gevoelens er te laten zijn en te durven kiezen in het leven voor dingen die jij waardevol en belangrijk vindt.

Startdatum en locaties: 16 mei in Hulst

3. Trainingen ouders

Oudercursus autisme

Binnen de cursus van vijf bijeenkomsten trachten we met ouders antwoorden te geven op vragen welke leiden tot inzichten, handelingsadviezen en afstemming op het kind met een autismespectrumstoornis.

Bijeenkomst 1: uitleg rond ASS
Bijeenkomst 2: theorieën en aanpak
Bijeenkomst 3: analyseren van gedrag en omgeving aanpassen
Bijeenkomst 4: school en puberteit
Bijeenkomst 5: behandelvormen

Startdatum: Start 27 februari in Terneuzen, in April in Oostburg

Oudercursus ADHD

In de cursus wordt ingegaan op psycho-educatie en opvoedingsadviezen voor ouders met een kind met ADHD. Het doel van deze cursus is dat ouders leren hoe zij het gedrag van het kind kan beïnvloeden en dat zij ook de expertise die zij zelf hebben opgebouwd kunnen delen met elkaar.

Bijeenkomst 1: kennismaking, uitleg ADHD
Bijeenkomst 2: werking van de hersenen, medicatie en andere behandelmogelijkheden
Bijeenkomst 3: opvoedingsvaardigheden deel 1, aanpassen van de omgeving
Bijeenkomst 4: opvoedingsvaardigheden deel 2, inzetten op de gevolgen van gedrag
Bijeenkomst 5: emotieregulatie, ADHD en de adolescentie

Startdatum: start 27 maart in Terneuzen