1. Inleiding

Durf jij op je werk nooit te laten zien wat je hebt bereikt, waardoor je niet verder komt in je carrière? Durf jij geen intieme relatie aan te gaan omdat je bang bent verlaten of gekwetst te worden? Cijfer jij je altijd weg in vriendschappen? Voelt een klein puntje van kritiek als een mislukking? Dit zijn enkele voorbeelden van negatieve gedragspatronen waar je in je leven flink last van kunt hebben. Wanneer deze hardnekkige patronen zich herhalen in je leven, kan er sprake zijn van negatieve schema’s.

Behandeling Mentaal Beter

2. Wat zijn schema’s en hoe ontstaan ze?

Schema’s zijn de ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de rest van de wereld. Negatieve schema’s zijn hardnekkig, ze lopen als een rode draad door je leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan meestal door nare ervaringen in de kindertijd. Zoals in de steek gelaten worden door een ouder of gepest worden op school.

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering. Dit zijn een aantal basisbehoeften van een kind. Wanneer er hier niet aan wordt voldaan kan je negatieve schema’s ontwikkelen welke je mee neemt in je volwassen leven.

3. Negatieve schema’s

Hoewel ze je niet verder brengen in het leven, voelen negatieve schema’s vaak vertrouwd aan. Ze zijn zo hardnekkig aan je verbonden waardoor het steeds moeilijker wordt om ze los te laten. Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema’s tot uiting komen in het dagelijks leven. Sommige mensen geven zich over aan de schema’s: ‘zie je wel, ik ben een mislukking’. Andere overschreeuwen zichzelf juist waardoor ze niet stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze andere mensen op afstand houden.

Het doorbreken van patronen is een vorm van psychotherapie waarbij er niet naar de actuele klachten wordt gekeken, maar naar de onderliggende denk- en gedragspatronen die als een rode draad door je leven lopen.

4. Schemagerichte groepstherapie

Patronen doorbreken doe je door te beginnen met het opsporen van jouw schema’s. Vervolgens moet je achterhalen hoe ze zijn ontstaan en inzicht krijgen in hoe ze in stand worden gehouden. Onder begeleiding van een psycholoog werk je samen in een groep aan schema’s waar je last van hebt. Je krijgt handvatten aangereikt om negatieve patronen te doorbreken en je leert hoe je beter voor jezelf kan zorgen.

Let op: ons behandelaanbod verschilt per praktijk locatie. Op de praktijkpagina kun je vinden of schemagerichte groepstherapie wordt aangeboden.