Hoe ga je om met een kind met autisme?

Het is vaak lastig om een kind met autisme te bereiken en sturen. Vaak is er sprake van een communicatie-barrière tussen het kind en de verzorger, ook al zijn de intenties nog zo goed. Het beste begin is om te begrijpen van autisme inhoudt: wat iemand met autisme ziet, hoort, voelt en ruikt komt anders binnen en wordt anders geuit.

Autisme kent vele vormen, onderstaande tips kunt u in de meeste gevallen gebruiken in de omgang met uw kind met een vorm van ASS.

Tips voor het communiceren met een kind met autisme

Wat u beter kunt vermijden:

 • gebruik geen beeldspraak, zoals metaforen
 • toon geen heftige emoties
 • raak het kind niet aan
 • zorg ervoor dat er zo min mogelijk afleiding is, zoals televisie

Wat wel werkt in de communicatie met uw kind met autisme:

 • bewaar voldoende fysieke afstand tussen u en het kind
 • fysiek contact, oogcontact en nabijheid vormen vaak afleiding voor kinderen met autisme
 • gebruik korte zinnen
 • orden uw gedachten voor u deze uitspreekt, zodat het kind uw informatie in hapklare stukjes en in logische volgorde tot zich krijgt
 • leg elke stap van uw denkproces uit, veel dingen zijn voor een kind met autisme niet vanzelfsprekend
 • gebruik tekeningetjes of geschetste schema’s om uw denkproces over te brengen. Moedig dit ook aan voor het kind.
 • focus op de talenten/belangstelling van het kind

Tips voor het omgaan met emotionele uitbarstingen van een kind met autisme

Emotionele uitbarstingen, vaak woedeaanvallen, kunnen ‘vanuit het niks’ lijken te ontstaan. Wat te doen?

 • Blijf kalm. Dit geldt voor alle omgang met een kind met autisme. Een uitbarsting is een teken dat het kind teveel prikkels heeft binnengekregen (zowel intern als extern) en zich afsluit van de omgeving. Kwaad worden of in paniek reageren heeft dus geen zin.

Het enige wat u kunt doen is het kind helpen met het verminderen van externe prikkels:

 • Bevindt u zich in een drukke omgeving? Probeer uw kind niet mee te nemen naar een rustiger plek. Praat op kalme toon tegen uw kind, geef hem ruimte en informeer aanwezigen over zijn autisme.
 • Bent u in een vertrouwde omgeving? Als kalm tegen hem praten niet werkt, loop de kamer uit om hem wat ruimte te geven. Blijf wel in de buurt/binnen gehoorafstand om hem in de gaten te houden.
 • Vraag uw kind na afloop in simpele, vriendelijke taal over zijn gedachten. Probeer uit te vinden wat de triggers zijn van de uitbarstingen om ze te voorkomen.
 • Als uw kind een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, kunt u soms niet anders dan fysiek in te grijpen. Maar roep eerst iemand erbij.

Het begrijpen van hoe een kind met autisme denkt en voelt is een leerproces. Aarzel niet om professionele hulp in te roepen.

Privé delen
Publiek delen