Wat is een conversiestoornis bij een kind?

Wanneer een kind of de jongere een conversiestoornis heeft, zet het kind onbewust psychische problemen om in lichamelijke problemen. Hierbij kunnen kinderen met een conversiestoornis plotseling niet meer praten, horen, zien of lopen.

conversiestoornis - psychische klachten worden omgezet in lichamelijke klachten

Oorzaak van een conversiestoornis

De klachten doen vaak denken aan een neurologische of somatische oorzaak, maar bij een conversiestoornis ontbreekt er een adequate medische verklaring. Er kunnen dus geen organische afwijkingen als oorzaak voor de klachten gevonden worden.

Er is een verband tussen het optreden van de symptomen en psychologische factoren. De klachten worden niet opzettelijk veroorzaakt of voorgewend.

De klachten ontstaan meestal na langdurige stress, schokkende gebeurtenissen of traumatische ervaringen. Artsen gaan ervan uit dat de hersenen door de stress niet de juiste informatie aan het lichaam doorgeven. Ze schakelen als het ware bepaalde lichaamsfuncties uit.

Behandeling van een conversiestoornis

Een conversiestoornis valt onder de somatoforme stoornissen. In de behandelfase wordt gewerkt aan het verminderen van de lichamelijke symptomen middels psychotherapie en fysiotherapie.

Privé delen
Publiek delen