Wat zijn de gevolgen van ADHD bij een jongvolwassene?

ADHD kan voor een puber of jongvolwassene enorme gevolgen hebben op sociaal gebied maar ook voor het functioneren tijdens de studie of op het werk.

Gevolgen op school en tijdens de studie

Veelvoorkomende obstakels zijn:

 • de leerstof niet op tijd afkrijgen omdat een ADHD’er moeite heeft met overzicht houden en plannen
 • lessen en colleges moeilijk kunnen volgen en volhouden door snel afgeleid zijn, niet stil kunnen zitten en lang luisteren
 • samenwerken kan lastig zijn
 • instructies opvolgen zoals ze bedoeld zijn is vaak moeilijk
 • zaken kwijt zijn, afspraken vergeten, studiestof vergeten etc. kunnen het studeren behoorlijk moeilijk maken

Tip: Belangrijk is om de juiste steun te krijgen op school en universiteit. Er zijn vaak voorzieningen voor kinderen en jongeren met ADHD/ADD.

Gevolgen voor werk en bijbanen

Iemand met ADHD/ ADD:

 • heeft vaak moeite om zijn (bij-)baan vol te houden
 • heeft vrijheid nodig heeft tijd nodig
 • heeft moeite met deadlines
 • verveelt zich snel
 • heeft afwisseling en uitdaging nodig
 • moeite met plannen en agendabeheer
 • vergeet afspraken, heeft weinig gevoel voor tijd
 • is zeer gevoelig, sensitief
 • heeft moeite met luisteren

Tip: Houd hier, als het kan, rekening mee bij het kiezen van een (bij-) baan. Een creatief beroep kan beter bij de situatie passen dan een administratief vak. Werken in de bloemenwinkel past misschien beter bij dan achter de kassa in de supermarkt.

Sociaal- emotionele gevolgen van ADHD

Jongeren met ADHD hebben moeite aansluiting te vinden bij andere kinderen omdat jongeren met ADHD:

 • zich anders voelen
 • snel een buitenbeentje zijn
 • meer risico lopen om gepest worden
 • meer risico lopen om genegeerd te worden
 • niet makkelijk vriendschappen sluiten
 • vaak bang zijn om te falen
 • óf te druk en onrustig óf teruggetrokken zijn
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • niet voldoende zelfstandig zijn, voor hun leeftijd kunnen ze erg jong overkomen
 • moeite hebben met hun emoties (zijn soms agressief, soms buitenproportioneel verdrietig)

Andere gevolgen zijn dat jongvolwassenen met ADHD hun toevlucht zoeken in drank, drugs of zelfmedicatie. Als ze zelfstandig wonen, hebben ze vaak moeite om met geld om te gaan en de taken in het huishouden te volbrengen.

Privé delen
Publiek delen