Reactie n.a.v. publicatie ‘Geldstromen voor het eerst inzichtelijke na groot data-onderzoek door Follow The Money’ van 18 september jl.

Door: Martin de Heer, voorzitter Raad van Bestuur NL Mental Care BV.

Wij hebben op 9 september 2021 meegewerkt aan het journalistiek onderzoek van Follow The Money (FTM) onder zo’n veertig aanbieders van Jeugdzorg. Het journalistieke onderzoek dat zij deden gaat o.a. over onze visie op jeugdzorg, over de jaarrekening en winst in de zorg. We hebben uiteraard meegewerkt aan dit journalistieke onderzoek. Wij leveren immers kwalitatief goede zorg op een zorgvuldige manier en zijn transparant in onze inhoudelijke en financiële verantwoording.

Onjuiste berichtgeving wekt verkeerde indruk

Toen we de weerslag van onze input aan het onderzoek lazen, waren we – op z’n zachts gezegd – teleurgesteld. Niet alleen bevatte het artikel feitelijke onjuistheden, maar de weergave van onze financiële positie wekt ten onrechte de indruk dat onze organisatie hoge winsten maakt. Dat is onjuist en daar willen we u graag over informeren.

FTM houdt in het journalistieke onderzoek geen rekening met de kosten die worden doorbelast op groepsniveau en stelt ten onrechte bedrijfsresultaten van werkmaatschappijen gelijk aan nettowinst op groepsniveau. FTM komt tot de conclusie dat de groep winst maakt, terwijl er – rekening houdend met afschrijvingen op o.a investeringen in nieuwe digitale behandelmethoden, rente en belastingen – sprake is van een licht netto verlies (zie de geconsolideerde jaarrekening 2019 en 2020 van NL Mental Care BV en de daarover afgegeven goedkeurende verklaring van onze accountant PwC).

Het artikel van FTM levert beslist geen bijdrage aan het oplossen van de – grote – problemen waarmee onze cliënten, hun naasten en onze collega’s in de jeugdzorg worden geconfronteerd.
Wij delen de mening dat excessieve winsten geen plek hebben in de gezondheidszorg, maar de weergave van FTM over onze organisatie doet geen recht aan de zorg die ruim 1100 gepassioneerde behandelaren iedere dag leveren.

Wij blijven (mee)werken aan het oplossen van de – grote – problemen waarmee onze cliënten, hun naasten en onze collega’s in de jeugdzorg worden geconfronteerd.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@mentaalbeter.nl.

 

Privé delen
Publiek delen