De 5 meest gestelde vragen over het eigen risico

Als verzekerde in Nederland heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering als je 18 jaar of ouder bent. Het eigen risico is ingevoerd om de Nederlandse zorguitgaven beheersbaar te maken. De hoogte van de zorgverzekering wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Er heerst vaak nog wel wat onduidelijkheid omtrent het eigen risico. Daarom geven wij je nu antwoord op de 5 meest gestelde vragen over het eigen risico in combinatie met een behandeling bij Mentaal Beter.

1. Gaat een behandeling bij Mentaal Beter van mijn verplicht eigen risico af?

Voor iedereen boven de 18 jaar oud geldt dat de eerste € 385,- aan zorgkosten voor eigen rekening zijn. Dit is het verplicht eigen risico, een bedrag wat ieder jaar door de overheid wordt vastgesteld. De behandelingen gaan altijd eerst van het eigen risico af voordat de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. Wanneer je dit jaar nog geen zorgkosten hebt gemaakt, betekent dit dat je zelf een bijdrage levert tot € 385,-. Wanneer je al eerder zorgkosten hebt gemaakt, door bijvoorbeeld gebruik van geneesmiddelen voor een bedrag van € 100, dan betekent dit dat je nog voor €285 aan verplicht eigen risico hebt openstaan en dit bedrag eerst betaald dient te worden voordat de behandelkosten door je verzekering worden overgenomen.

2. Gaan de kosten van een behandeling van mijn vrijwillig eigen risico af?

Wanneer je de premie van je basisverzekering wilt verlagen, is het mogelijk om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt je vrijwillig eigen risico verhogen naar maximaal € 500,- per jaar. Dit betekent dat behandelkosten eerst van je vrijwillig eigen risico af gaan, voordat de zorgverzekeraar de behandelkosten overneemt. Stel je hebt het vrijwillig eigen risico verhoogt naar €500, – per jaar, dan betekent dit dat de eerste € 885,- (€ 385,- + € 500,-) aan zorgkosten voor eigen rekening zijn. Het is dus niet aan te raden om voor vrijwillig eigen risico te kiezen wanneer je hoge zorgkosten verwacht.

3. Gaat het intakegesprek van mijn verplicht eigen risico af?

Het intakegesprek is niet kosteloos en de kosten voor de intake gaan van je eigen risico af. Je hoeft ieder jaar maar één keer eigen risico te betalen. Wanneer je bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname je eigen risico al hebt betaald, worden de kosten voor een intake door je zorgverzekering overgenomen. Wanneer je dus nog geen zorgkosten hebt gemaakt, en dus geen eigen risico hebt betaald, betekent dit dat de kosten van een intakegesprek voor eigen rekening zijn, totdat het eigen risico is verbruikt.

4. Moet ik opnieuw eigen risico betalen als mijn behandeling doorloopt in het nieuwe jaar?

Zo gaat het nu:

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verzamelt meerdere behandelingen in een pakket, ze brengen dus nooit één losse behandeling in rekening. Zo’n pakket heet een DBC en heeft een duur van 365 dagen. Als jouw behandeling dit jaar is gestart en de DBC loopt door in het nieuwe jaar, dan betaal je alleen dit jaar eigen risico. Als er een nieuwe DBC voor dezelfde behandeling wordt gestart, dan wordt voor het vervolg-DBC opnieuw eigen risico in rekening gebracht.

Zo gaat het vanaf 2022:

Vanaf 2022 worden behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Voor het overgangsjaar 2021-2022 betekent dit concreet dat wanneer u in 2021 met een behandeling bent gestart en uw behandeling wordt voortgezet in 2022 u voor beide kalenderjaren eigen risico betaald. Uitzondering hierop is als u in 2021 alleen een telefonisch screeningsgesprek heeft gehad.

5. Binnen welke termijn moet de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengen?

Het kan voorkomen dat het lang duurt voordat een verzekeraar de rekening van het eigen risico opstuurt. Zorgverzekeraars hebben maximaal 5 jaar na ontvangst van de rekening de tijd om het eigen risico te innen bij verzekerden. Daarom adviseren wij altijd om geld opzij te leggen tijdens de behandelperiode wanneer je nog eigen risico hebt openstaan en moet betalen. Zo kom je niet onnodig voor verrassingen te staan.

In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse onderdelen: ‘zorgprestaties’. Hierdoor ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. De rekening wordt kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden naar uw zorgverzekeraar verstuurd. Bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. Het kan per zorgverzekeraar verschillen binnen welke termijn u dit in uw declaratieoverzicht terugziet.

Privé delen
Publiek delen