Mentaal Beter gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, professionals hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. Onze medewerkers mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor bevoegden. Middels autorisaties is afgeschermd dat medewerkers alleen de gegevens zien die ze mogen zien. U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig aan te passen. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard.

Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het privacyreglement van Mentaal Beterwaarborgt dat de toegang tot de (medische) dossiers beperkt blijft. Wij maken gebruik van persoonsgegevens. Hiertoe beschikt Mentaal Beter over het Electronisch Patientendossier ‘Medicore’, een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om (medische) gegevens middels autorisatie af te schermen volgens het privacyreglement van Mentaal Beter.

Cookies
Lees hier meer over welke cookies mentaalbeter.nl gebruikt en welke gegevens worden verzameld.

Privacyreglement
Het privacyreglement is onderdeel van ons kwaliteitssysteem en is gecertificeerd volgens de ISO Healthcare norm. U kunt hier het privacyreglement van Mentaal Beter downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen via volgend telefoonnummer: 088-4563445

Functionaris Gegevensbescherming
Ook heeft Mentaal Beter een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de privacy? Stuur dan gerust een e-mail naar fg@mentaalbeter.nl.