Omgaan met pubers

Omgaan met dwarse pubers kan ouders tot wanhoop drijven. Wat gaat er allemaal in het hoofd van je puber om? Hoe voorkom je ruzie of los je deze op? Soms is het lastig om een goed gesprek met elkaar te voeren. Veel meer dan ‘ja’, nee’, ‘duh’ en ‘boeit me niet!’ komt er soms niet uit. Hoe zorg je nou dat je wel een normaal gesprek kunt voeren met je puber? In dit artikel hebben we een aantal handige tips geformuleerd waardoor omgaan en communiceren met pubers beter zal verlopen.

Stel neutrale vragen

Neutraal betekent geïnteresseerd, niet koud of afstandelijk. De kunst is eigenlijk dat je je kind vragen stelt, zonder dat je een standpunt inneemt of een aanname doet. Suggesties kunnen daar bijvoorbeeld wel bij helpen: Is het dit? Of is het dat? Belangrijk is dat je het gesprek op gang krijgt zonder te psychologiseren. Neem de tijd om écht naar het verhaal van je puber te luisteren.

Creëer een veilige haven

Door een openheid van praten te creëren in huis, krijg je soms dingen te horen die je vaak minder leuk vindt. Uiteraard heb je als ouder al snel een mening over een onderwerp, zeker als het gaat om gevoelige onderwerpen. Bescheidenheid siert de mens en ook zeker in dit geval. Praten over gevoelige onderwerpen loopt vaak stroef, omdat een puber zich vaak afvraagt wat jij als ouder van hem of haar vindt als je het hele verhaal hebt gehoord. Reageer daarom neutraal en laat adviezen en oplossingen even achterwege. Hier zijn pubers namelijk allergisch voor!

Toon oprechte belangstelling

Praten is contact maken en niet je zin proberen te krijgen. Als je oprechte belangstelling toont, komt zelfs de meest zwijgzame puber uit zijn schulp. Veel pubers zeggen vaak: ‘Mijn ouders luisteren nooit naar mij’! Vaak is dat ook zo en zijn ouders vaak te druk met andere activiteiten. Een goed gesprek gaat gepaard met een intentie dat je wilt luisteren naar je kind, zonder te oordelen en veroordelen. Probeer je mening zo lang mogelijk uit te stellen en geef je kind de ruimte om zijn verhaal te doen!

Durf emotioneel te zijn

De meeste ruzies met pubers gaan over zaken als te laat thuiskomen, huiswerk maken, kamer opruimen e.d. Desalniettemin weten ouders vaak ook dat er iets achter zit: je wilt namelijk je kind voorbereiden op een toekomst zonder dat hij zijn toekomst verknalt. Zeg gerust dat je je boos en teleurgesteld voelt, omdat hij zich niet aan een afspraak houdt. En vraag vervolgens: ‘Hoe ga je dat oplossen?’. Het is belangrijk om dit soort onderwerpen op een rustig moment bespreken, waarbij pubers eerder onder de indruk zijn van gevoelens dan van rationele antwoorden van ouders.

Stel grenzen

Heel belangrijk is dat ouders hun grenzen stellen. Ga niet in een eindeloze discussie, maar zeg eigenlijk gewoon: ‘Wij zijn je ouders en vinden dit erg belangrijk!’ In vele gevallen werkt straf alleen maar averechts, kortom stel samen de regels op in huis. Zo geef je je kind verantwoordelijkheid en kan je hem daar op wijzen. Bedenk ook samen de eventuele consequenties. Als het zover komt, ga dan niet in discussie en ga ook niet in op boze reacties. En vertel ook hoe fijn je het vindt als je kind zich wel aan de regels houdt.

Accepteer dat je kind je niet alles vertelt

Het kan soms lastig zijn als ouder om te accepteren dat je kind niet alles met je wilt bespreken. Dit hoort echter bij het pubergedrag. Je bent zijn ouder, geen vriend of vriendin. Om een eigen identiteit op te bouwen is het belangrijk om afstand te nemen van ouders. Intimiteiten deel je nu eenmaal met je leeftijdgenoten.

Complimentjes en humor

Communiceren met pubers gaat vaak op een serieuze toon, probeer af en toe te spelen met humor en complimentjes, dit haalt vaak de scherpe kantjes er vanaf. Zeg heel concreet wat je ziet en wat je goed of bijzonder vindt, hierdoor voelen zij zich echt gezien en gewaardeerd waardoor pubers gaan stralen.

Privé delen
Publiek delen