Verhullen vrouwen met autisme hun symptomen beter?

Wanneer het over autisme gaat, denken de meeste mensen vaak automatisch aan autisme bij jongens en/of mannen. Dit is niet geheel verrassend. Want naar verluidt gaat het in vier op de vijf keer om een jongen of man die autisme heeft. Vraag iemand een naam op te noemen van een bekend persoon met autisme en snel heb je een rijtje van bekende namen. Albert Einstein, Steven Spielberg, Bill Gates – allemaal mannen. Komt dit omdat er relatief weinig vrouwen zijn met autisme? Of weten we gewoonweg nog niet genoeg over autisme om het goed te kunnen constateren bij vrouwen?

De vele gezichten van autisme

Autisme heeft vele gezichten en wordt daarom officieel autismespectrum stoornis (ASS) genoemd. Aan de ene kant van het spectrum kunnen mensen met autisme veel moeite hebben met leren en/of praten. Aan de andere kant van het spectrum kunnen mensen met autisme normale of exceptionele vaardigheden hebben. Zoals bijvoorbeeld in wiskunde of muziek. Maar de kenmerken van autisme kunnen bij mannen en vrouwen onderling ook veel verschillen.

Wil jij meer lezen over autisme?

Lees hier meer over de kenmerken, oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van autisme.

Mannelijk tintje?

Tot nu toe heeft autisme voornamelijk een ‘mannelijk tintje’ gehad, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet geheel terecht. Doordat meisjes en vrouwen in het algemeen beter zijn in het observeren en imiteren van sociale interacties van hun ‘typische’ leeftijdsgenoten. Zouden zij beter dan hun mannelijke tegenhangers in staat zijn om hun autistische trekjes te verhullen voor anderen. Het vaststellen van een vorm van autisme bij meisjes en vrouwen kan hierdoor lastiger zijn. Maar ook de vragenlijst die dient te worden ingevuld tijdens het onderzoeken van de aanwezigheid van autisme bij kinderen, maakt het vaak lastig om autisme bij meisjes te constateren. Veel vragen die gaan over de interesses van het kind neigen naar jongensachtige interesses. Waardoor meisjes met ongewone obsessies onopgemerkt blijven.

Nieuwe manier van testen

Er is echter wel een groeiend bewustzijn dat de huidige manier van testen op autisme bij kinderen hoogstwaarschijnlijk veel meisjes over het hoofd ziet. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat hoe vroeger autisme geconstateerd kan worden, hoe beter de toekomstkansen voor kinderen met autisme – jongens én meisjes – zullen zijn.

Privé delen
Publiek delen