Online pesten: hoe herken je het en wat kan jij als ouder doen?

Pesten gebeurt steeds vaker online, en niet alleen maar op het schoolplein. Online pesten kan door middel van social media kanalen en messaging apps als Whatsapp gedaan worden, en speelt zich vaak buiten het zicht van de ouders af. Veel kinderen durven niet aan hun ouders te vertellen dat ze gepest worden. Als ouder is het dus ook moeilijk om dit op tijd te signaleren en in te grijpen. Merk je dat je kind zich anders gaat gedragen? Let dan een extra goed op. Zo kan je kind last krijgen van buik- of hoofdpijn als het gepest wordt, en kan hij of zij een gestreste en ongelukkige indruk maken. Slapeloosheid kan tevens een gevolg van pesterijen zijn.

Wat kan je als ouder doen tegen online pesten?

Als je het vermoeden hebt dat je kind wordt gepest, dan is het verstandig om contact op te nemen met de school. Vraag naar de situatie op school; merken zij iets van de pesterijen in de klas en hoe wordt er omgegaan met je kind? Vaak gaat online pesten hand in hand met offline pesterijen.

Maak daarnaast de situatie thuis bespreekbaar. Doe dit op een open en luchtige manier, zodat je kind zich vrij voelt om bepaalde dingen te vertellen. Je kind onder druk zetten zal alleen maar averechts werken en ervoor zorgen dat hij of zij dichtklapt.

Tenslotte kan je een oogje in het zeil houden op social media. Merk je dat je kind veel tijd achter de computer of op de smartphone doorbrengt, en telkens het scherm afschermt zodra jij langsloopt? Dit kan een teken zijn van online pesten. Bekijk af en toe de Facebook- en Instagramaccounts van je kind, of vraag om de inloggegevens. Let op: op latere leeftijd zal je kind niet meer willen dat je inlogt op de accounts. Probeer hier begrip voor te hebben, maar geef ook duidelijk aan dat je kind altijd bij je terecht kan als er iets vervelends gebeurt.

Vanuit Mentaal Beter Jong wordt online pesten aangekaart tijdens de sociale vaardigheidstrainingen en tijdens de brugklastraining. Ook in individuele behandeling kan hier aandacht aan worden besteed. Besproken wordt wat online pesten inhoudt, hoe dit eruit ziet, wanneer er wel/geen sprake is van online pesten, de gevolgen ervan en wat je kan doen als je (online) gepest wordt.

Hulp voor kinderen tegen cyberpesten

Kinderen en jongeren die digitaal worden gepest, kunnen hulp vinden op Pestweb.nl.  Ook ouders en leraren kunnen op deze website terecht. Pestweb.nl is een platform tegen cyberpesten met:

  • een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met cyberpesten te delen;
  • directe hulp om zelf het online pesten te stoppen;
  • goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.
Privé delen
Publiek delen