2. Kenmerken eetstoornis

Een eetstoornis zorgt dagelijks voor problemen. Je bent immers continu bezig met eten. De kenmerken van eetstoornissen verschillen. Sommige mensen met een eetstoornis zijn alleen maar gericht op afvallen en gebruiken allerlei middelen om dit te bereiken. Anderen overeten zich juist tijdens een eetbui. Een eetstoornis kenmerkt zich voornamelijk door het volgende:

 • Je loopt vast, omdat je irreële gedachten hebt over eten, jouw lichaam en gewicht.
 • Je bent angstig om aan te komen en vindt jouw uiterlijk overmatig belangrijk; jouw uiterlijk bepaalt of en hoe je jezelf waardeert.
 • Een eetstoornis heeft niet altijd te maken met onvrede over jouw eigen lichaamsbeeld. Dit kan ook voortkomen uit desinteresse voor voedsel, aversie voor voedsel of het herhaaldelijk eten van niet voor consumptie bestemde stoffen.

Voor Anorexia Nervosa geldt bovendien dat je:

 • een te laag gewicht hebt (<85% van het te verwachten gewicht passend bij de leeftijd en lengte);
 • niet meer menstrueert.

Er zijn jongeren die alleen vasten/lijnen en er zijn jongeren met Anorexia Nervosa die eetbuien hebben, maar ook overgeven, laxeermiddelen of andere middelen gebruiken om het voedsel weer kwijt te raken.

Voor Boulimia Nervosa geldt bovendien dat je:

 • in de regel een gezond gewicht hebt;
 • last hebt van eetbuien: in korte tijd meer eet dan de meeste mensen in die tijd zouden doen, terwijl je niet het gevoel hebt hier controle over te hebben;
 • na de eetbui meestal maatregelen neemt om dit voedsel kwijt te raken, bijvoorbeeld door te overgeven na het eten (zelf opgewekt), laxerende middelen te gebruiken, overmatig te bewegen of bijvoorbeeld te vasten.

Voor een eetbuistoornis geldt bovendien dat je:

 • in een korte tijdsperiode een grote hoeveelheid voedsel binnenkrijgt, die andere mensen niet eten onder vergelijkbare omstandigheden;
 • het gevoel van controleverlies te hebt tijdens een eetbui;
 • sneller eet dan normaal, dooreet tot het onaangenaam aanvoelt, eet zonder hongergevoel, alleen eet uit schaamte en je achteraf schuldig of somber voelt;
 • een verschil met bijvoorbeeld Boulimia Nervosa is dat er geen compensatiegedrag voorkomt.

Voor Pica geldt bovendien dat je:

 • herhaaldelijk stoffen eet die niet voor consumptie bestemd zijn;
 • In tegenstelling tot Boulimia, Anorexia en een eetbuistoornis, is er geen sprake van onvrede met je eigen lichaamsbeeld.

Voor een ruminatiestoornis geldt bovendien dat je:

 • regelmatig maaginhoud teruggeeft (regurgitatie);
 • dit voedsel soms opnieuw herkauwt, inslikt of uitspuugt;
 • dit niet toegeschreven kan worden aan een somatische aandoening of samen gaat met een andere eetstoornis.

Voor een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis geldt bovendien dat je:

 • een gebrek aan interesse hebt voor voedsel;
 • vaak een aversie hebt voor sensorische kenmerken van voedsel;
 • door te weinig voedselinname er gewichtsverlies of voedingstekorten ontstaan;
 • in tegenstelling tot Boulimia of Anorexia niet te weinig eet vanuit onvrede over het gewicht of lichaamsvorm.

Voor een ander gespecificeerde voedings- of eetstoornis kunnen de volgende kenmerken aanwezig zijn:

 • Je voldoet aan alle criteria voor Anorexia Nervosa, maar menstrueert nog of hebt een hoger lichaamsgewicht (BMI >17,5).
 • Je voldoet aan de criteria van Boulimia Nervosa, maar hebt bijvoorbeeld eenmaal per week een eetbui.
 • Je wel overmatig veel eet, maar dit de hele dag door, dus niet in een beperkte tijd; er is ook sprake van controleverlies, er kan dan sprake zijn van een BMI > 30, dus van obesitas of zelfs morbide obesitas (BMI >40).
 • Je voldoet aan de criteria voor een eetbuistoornis, maar de eetbuien komen minder frequent voor. Minder dan één keer per week of voor een kortere periode dan drie maanden.
 • Je herhaaldelijk nachtelijk eet of na het avondeten overdadig voedsel tot je neemt. Ook wel een nachtelijk eetsyndroom genoemd.
 • Je herhaaldelijk eten ophaalt, zonder dat er sprake is van eetbuien (ook wel purgeerstoornis genoemd).

De gevolgen van een eetstoornis zijn ingrijpend, zowel op psychisch als fysiek vlak.

 

Let op! Wij bieden geen zorg aan cliënten met ernstige eetproblematiek of ernstig ondergewicht (BMI < 17,5). Op slechts enkele locaties behandelen wij lichte eetproblematiek. Neem contact op met jouw vestiging in de buurt voor meer informatie.