Moet ik eigen risico betalen als ik in behandeling ga?

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt dit €385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste €385,- van verzekerde zorgkosten zelf moet betalen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Indien u in 2021 nog géén of deels gebruik hebt gemaakt van uw eigen risico en bij Mentaal Beter in behandeling komt, dan worden de kosten voor uw behandeling afgetrokken van uw verplicht eigen risico tot een maximum van € 385,- (bij het hebben van enkel het verplicht eigen risico).

Overige zorgkosten die u in 2021 maakt na uw volledige eigen risico te hebben betaald, worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over de dekking van uw zorgverzekering.

Vanaf 2022 worden behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Voor het overgangsjaar 2021-2022 betekent dit concreet dat wanneer u in 2021 met een behandeling bent gestart en uw behandeling wordt voortgezet in 2022 u voor beide kalenderjaren eigen risico betaald. Uitzondering hierop is als u in 2021 alleen een telefonisch screeningsgesprek heeft gehad.

Vrijwillig eigen risico

Indien u ook een vrijwillig eigen risico hebt, dan kunnen de kosten worden afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico.

U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat u nog hebt openstaan.

Eigen bijdrage

In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2021 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat u, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Indien u in 2021 een behandeling bent gestart bij Mentaal Beter of als deze in 2021 is vervolgd, dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar over deze periode nog wel een eigen bijdrage bij u in rekening brengt. Dit geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over de eigen bijdrage.

Lees ook De 5 meest gestelde vragen over het eigen risico.

Privé delen
Publiek delen