Wat doet een GZ-Psycholoog?

Gezondheidszorg psycholoog of GZ-Psycholoog is de titel voor een universitair geschoolde psycholoog. Na het behalen van het diploma worden er nog enkele jaren postdoctoraal onderwijs gevolgd en gecombineerd daarmee (minimaal) twee jaar werkervaring opgedaan als psycholoog. De GZ-Psycholoog verricht psychologisch onderzoek een geeft psychologische behandelingen.

Bij Mentaal Beter zijn de GZ-Psychologen geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Volgens de wet BIG is gezondheidszorg psycholoog een beschermde titel in Nederland.

De Taken van de GZ-psycholoog

De GZ-Psycholoog behandelt voornamelijk enkelvoudige psychische en psychosociale problemen die recent bij de cliënt ontstaan zijn. Onder deze problemen vallen bijvoorbeeld:

  • psychische stoornissen
  • problemen in de levenssfeer en psychische problemen als gevolg van lichamelijke ziekte
  • invaliditeit en handicaps

De GZ-Psycholoog zal deze problemen zelfstandig en in een beperkt aantal sessies behandelen via een aantal psychologische en psychotherapeutische technieken.

Privé delen
Publiek delen