Wat doet een kinderpsycholoog (jeugdpsycholoog)?

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Werken met kinderen en jeugdigen vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid.

De kinderpsycholoog is een post-universitair opgeleide professional die zich tijdens en na de masteropleiding psychologie heeft bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen. Met ‘systeem’ worden de ouders en eventuele broertjes/zusjes bedoeld, maar ook andere mensen die in nauw contact staan met het kind of de jongere.

De taken van de kinderpsycholoog

Het werken met kinderen en jongeren is een vak apart. Kinderen zijn in ontwikkeling. Het antwoord op de vraag of bepaald gedrag adequaat is, is daarom ook afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en van de context.

Het fysieke, het sociale, het emotioneel-relationele en het cognitieve domein staan niet los van elkaar.  Zo kunnen leerproblemen het gevolg zijn van spanningen in het gezin en hebben fysieke problemen (zoals slechthorendheid) dikwijls sociale en emotionele gevolgen. Daarom houdt de kinder- en jeugdpsycholoog bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan voor het ene domein rekening met eventuele problemen in een ander domein.

Een kinderpsycholoog heeft praktisch nooit met het kind alleen te maken. Bijna altijd zijn het anderen (ouders, leerkrachten) die een zorgpunt signaleren. Deze personen spelen in het leven van het kind bovendien een invloedrijke rol. Een kinder- en jeugdpsycholoog moet daarom ook oog hebben voor degenen om het kind heen, en de rol die zij spelen in de ontwikkeling van het kind.

Wanneer naar een kinderpsycholoog?

Kinder- en jeugdpsychologen houden zich bezig met het gedrag van kinderen en jongeren. Omdat kinderen en jongeren nog niet zelfstandig zijn, kijken kinder- en jeugdpsychologen ook naar de rol die ouders en andere belangrijke personen in het leven van het kind vervullen. Kinder- en jeugdpsychologen werken in alle werkvelden en settings die met kinderen en jongeren te maken hebben en hebben daar als doel de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren.

Kinder- en jeugdpsychologen vervullen verschillende rollen. Zij zijn vakinhoudelijke experts, maar treden ook op als samenwerkingspartner voor ouders en kinderen. Kinder- en jeugdpsychologen houden zich globaal bezig met (ouders van) kinderen vanaf -9 maanden tot plusminus 23 jaar, maar kunnen ook expertise hebben op het gebied van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

Privé delen
Publiek delen