Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen. Een orthopedagoog heeft een academische opleiding pedagogiek gevolgd, met als specialisatie orthopedagogiek.

De taken van de orthopedagoog

De orthopedagoog behandelt doorgaans zwaardere problematiek. Hier gaat het dus specifiek over ontwikkelingsproblemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hieronder vallen leerproblemen, maar ook problemen als gevolg van verstandelijke of lichamelijke beperkingen. De orthopedagoog stelt voor ieder kind een behandeling- en begeleidingsplan samen, dat begint bij het nauwkeurig onderzoeken van de problematiek. Om een goede diagnose te kunnen stellen onderzoekt de orthopedagoog het kind in persoonlijke sessies.

De orthopedagoog is bevoegd om wetenschappelijke IQ tests uit te voeren, de prestatiemotivatie van het kind te onderzoeken en faalangst vast te stellen. De orthopedagogen van Mentaal Beter die ook een opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist hebben gevolgd, kunnen ook andere stoornissen diagnosticeren.

In een volgend stadium van de behandeling worden vaak ook de ouders of verzorgers van kinderen en jongeren betrokken. De orthopedagoog geeft hen adviezen en leert hen therapeutische handelingen die zij zelf toe kunnen passen in het dagelijkse leven om het kind te begeleiden. Zo zorgt de orthopedagoog ervoor dat het kind de opvoeding krijgt die het beste bij hem of haar aansluit.

Privé delen
Publiek delen