Wat doet een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben,  psychotherapie geeft. De psychotherapeut heeft daarvoor na een opleiding in de psychologie nog een specialisatie gedaan om psychotherapie te mogen geven. Het gaat daarbij om de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de cliënt liggende problematiek. Voor het beroep psychotherapeut is registratie in het BIG register(databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd) van de overheid noodzakelijk.

De taken van de psychotherapeut

De psychotherapeut heeft bij Mentaal Beter de volgende taken:

  • stelt de diagnose vast bij cliënten, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken, diagnostische tests, etc.
  • geeft therapeutische behandeling aan individuen, families of groepen.
  • overlegt met andere disciplines over de beste behandeling voor cliënten.
  • ontwerpt en implementeert behandelprogramma’s, bijv. op het gebied van gedragsmodificatie of geestelijke gezondheid.
  • werkt samen met andere disciplines bij het ontwerpen en implementeren van behandel- en interventieprogramma’s.

Wanneer naar een psychotherapeut?

Een psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van problematiek die ontwikkeling en normaal functioneren van een cliënt belemmert. Deze problematiek is daarbij van een structureel (niet recent of kortstondig) karakter en meestal direct verbonden met de persoonlijkheid van de cliënt. De omgeving van de cliënt, zoals gezin en familie, speelt hierin vaak een belangrijke rol en wordt daarom bij Mentaal Beter in de diagnose en psychotherapeutische behandeling actief betrokken.

Ook een klinisch psycholoog en de psychiater zijn wettelijk bevoegd tot het behandelen van cliënten door middel van psychotherapie. De gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) mag alleen psychotherapeutische deeltechnieken uitvoeren.

Privé delen
Publiek delen