Wat is basis-ggz en specialistische ggz?

Iedereen heeft het tegenwoordig over ‘generalistische basis-ggz en specialistische ggz’. Wat betekent dit nu eigenlijk?

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Cliënten  met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.

Via de huisarts: de praktijkondersteuner ggz (POH-ggz)

In het nieuwe GGZ-stelsel krijgt de huisartsenzorg een nog belangrijkere rol dan voorheen. De huisarts moet optreden als onafhankelijk poortwachter, moet cliënten met psychische problemen stimuleren tot zelfzorg en voorkomen dat de problemen verergeren en zich ontwikkelen tot een stoornis.

>> lees ook: wat doet een POH-ggz?

Signaleren, behandelen, verwijzen

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Wat is de generalistische basis-ggz?

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Wat is de specialistische ggz?

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving.

Voor behandeling in de gespecialiseerde GGZ, is ook een verwijzing van de huisarts nodig. Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar ambulante behandeling van de patiënt. Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts.

Privé delen
Publiek delen