Wat is en doet een hoofdbehandelaar en medebehandelaar?

Een hoofdbehandelaar is degene die in overleg met de cliënt het behandelplan vaststelt. De hoofdbehandelaar moet zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren (de medebehandelaren) voldoende bevoegd en bekwaam zijn.

>> Lees de verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar

De minister van VWS heeft de volgende hoofdbehandelaars aangewezen voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ voor de volwassen ggz (18+).

Hoofdbehandelaarschap in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden beperkingen opnemen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde beroepen uit te sluiten voor het hoofdbehandelaarschap van de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Daarom is het voor een cliënt raadzaam om de polisvoorwaarden van zijn zorgverzekeraar te bekijken.

Het volgende overzicht geeft aan wie hoofdbehandelaar mag zijn bij Mentaal Beter in 2016 voor de volwassen ggz (18+). Dit betreft een simplificatie van de voorwaarden van de zorgverzekeraar:

MDO*: De casus wordt besproken in een Multidisciplinair Overleg (MDO) waarin op casusniveau de differentiaal diagnostische mogelijkheden en de behandelmogelijkheden worden besproken in het bijzijn van een psychiater en/of klinisch psycholoog en/of soms een psychotherapeut.

Privé delen
Publiek delen