Wat is het verschil tussen psychische en psychiatrische problemen?

Professionals verschillen hierover wel eens van mening. Sommigen gebruiken deze termen vaak door elkaar, omdat er geen overduidelijk verschil is.

Echter, de term psychisch is wat ruimer dan psychiatrisch. Wanneer we spreken over psychisch, dan kan het gaan over zaken die met de geest te maken hebben, maar niet noodzakelijk een psychiatrische stoornis zijn. Denk hierbij aan het krijgen van buikpijn wanneer je niet naar school of je werk toe wilt.

Wanneer we spreken van psychiatrische problematiek, dan bedoelen we zaken die het dagelijkse leven van mensen verstoren en waarbij het nodig kan zijn om behandelingen te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Denk hierbij aan stoornissen als persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en depressies. Deze stoornissen vallen onder de ‘psychiatrie’ en daarmee ook onder ‘psychisch ziek’ zijn en hebben vastgestelde criteria volgens de DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Kortom, er zijn zaken die een psychische oorzaak kunnen hebben, maar niet per definitie onder psychiatrische stoornissen vallen.

Privé delen
Publiek delen