Mentaal Beter Jong

Bij Mentaal Beter Jong zijn we er voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Onze zorg is gericht op herstel en het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van een kind of jongere: wij geloven in hun kracht. We zien het als onze missie om kinderen, jongeren en hun gezinnen met onze deskundigheid snel en adequaat weer goed op weg te helpen. Hierdoor kan het kind weer tot ontwikkeling komen. We normaliseren psychische problemen en bieden behandeling op maat. Dit vanuit ongeveer 50 locaties in samenwerking met ouders, scholen, universiteiten, sportverenigingen en andere sociale verbanden in de maatschappij.