CZ en Mentaal Beter gaan digital first in duurzame coalitie

Werden eerst alleen ziekenhuizen via langjarige duurzame coalitieverbanden gebonden aan zorgverzekeraars, nu worden deze samenwerkingsverbanden ook in de ggz gesloten. CZ en Mentaal Beter komen met een contract van meer dan vijf jaar, waarbij uitgegaan wordt van zoveel mogelijk digitale zorg, aangevuld met face to face consulten als het echt noodzakelijk is.

De zuidelijke zorgverzekeraar schudde op Bevrijdingsdag in een beeldbelgesprek de hand met ggz-aanbieder Mentaal Beter. Ze tekenden een intentieverklaring om een ‘duurzame coalitie’ te starten, een term die CZ gebruikt bij langjarige samenwerkingen waar samen gekeken wordt naar inzet op ‘zinvolle zorg en beperking van kostengroei’. In eerdere jaren was die eer voorbehouden aan het Zuyderland ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis, met contracten tot tien jaar.

Gezamenlijke koers

In de ggz werd in de afgelopen jaren meer traditioneel gecontracteerd, vertelt Marieke Verlee, manager ggz bij CZ. “Daarbij gaat het dan toch vaak over omzetplafonds, tarieven en hoeveel CZ-verzekerden daarvoor geholpen kunnen worden. We willen liever een duurzame coalitie starten waarbij we samen bespreken welke richting we op gaan.”

Verlee: “Ziekenhuizen waren in de langjarige samenwerkingsverbanden toch voorlopers. In de ggz leefde nog wat meer wantrouwen in de contractering, dus ging het nog vaak traditioneel. We konden die route blijven volgen, maar bereiken we daarmee belangrijke veranderingen? Nu is de tijd rijp om ook duurzame coalities te sluiten in de ggz. We kennen Mentaal Beter goed en

hopen samen een beweging in gang te zetten, die dan ook kan doorwerken bij andere ggz-aanbieders.”

Ook VGZ bond in de afgelopen jaren al vier ggz-aanbieders aan zich in haar ‘Zinnige Zorg-netwerk’. Dit zijn het Vincent van Gogh, GGZ Noord-Brabant, GGZ Noord-Holland Noord en Yulius.

Meer ggz-coalities

Mentaal Beter is een middelgrote aanbieder van ambulante zorg in de ggz. “Er wordt dus geen crisiszorg verleend. Omdat ze iets kleiner zijn, werken ze ook wat slagvaardiger en kunnen we wat sneller tot zo’n samenwerking komen. Maar er zijn ook grote ggz-instellingen in Brabant en Limburg onderweg. Die hebben alleen nu vooral de focus op corona. En om tot zo’n samenwerking te komen zijn toch workshops en brainstormen nodig die niet lukken in deze tijden. Bij Mentaal Beter hadden we al veel face to face besproken.” De overeenkomst wordt langjarig. Hoe lang weet Verlee nog niet, maar ze denkt aan een periode vanaf vijf jaar.

Martin de Heer, topman van Mentaal Beter, vertelt in een verklaring dat hij af wilde van de traditionele manier van contracteren. “Met CZ gaan we een stap verder, we kiezen samen de verbeterprojecten, bieden de data daarvan transparant aan. We doen dat op geaggregeerd niveau van data, binnen de regels van de privacy wetgeving. Samen kijken we hoe de zorg nu het beste gestuurd kan worden. Op die manier gaan we de wachtlijsten in de ggz zorg te lijf.”

Wachtlijsten inkorten

Waar het doel bij de ziekenhuizen is om zorg naar de eerste lijn te verplaatsen en de volumegroei dus te beperken, is dat niet de drijfveer voor de samenwerking met ggz-aanbieders. Verlee: “In de ggz werkt het iets anders. Daar zijn forse wachtlijsten, die we willen terugdringen. We willen de toegankelijkheid vergroten en dat kan door dezelfde capaciteit zo veel mogelijk zinvol in te zetten. Want we trekken echt niet opeens drie blikken behandelaars open.”

CZ en Mentaal Beter gaan inzetten op scherpe indicatiestelling, het monitoren van voortgang en tijdige afronding van behandelingen. “Dat doen we met data van Mentaal Beter, maar ook met onze declaratiedata. Die koppelen we nu nog niet. Als we dat wel doen, zien we misschien dat een cliënt na een behandeling bij Mentaal Beter vaak elders ook weer wordt behandeld. Is dat zinvol? Misschien moeten we eerder starten of stoppen of juist bij een andere aanbieder behandelen.”

Digitaal eerst

Opvallend aan de overeenkomst tussen CZ en Mentaal Beter is de focus op digitale zorg. De zorg van Mentaal Beter wordt ‘digital first’. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk online en waar noodzakelijk aangevuld met face to face zorg. Desondanks hoeft van Verlee ‘niet alles digitaal’. “Digitaal is geen doel an sich. Wel denken we dat digitaal werken kan helpen bij de toegankelijkheid. Bij focusgerichte behandelingen bijvoorbeeld, zien we dat je digitaal minder minuten nodig hebt, maar je ook makkelijker contact met een cliënt hebt als die dat nodig heeft in plaats van wekelijks. Ook kunnen we beschikbare capaciteit in Limburg zo inzetten in een regio waar juist een tekort is.”

Dat er bij Mentaal Beter ingezet kan worden op ‘digital first’ komt ook omdat ze werken met relatief lichte cliënten, geeft Verlee toe. “En het maakt ook nog uit of je een twintiger voor je hebt die z’n weg in de digitale wereld kent, of een zestiger.” CZ en Mentaal Beter hebben nog geen nagestreefde verhouding digitaal en face to face afgesproken.

Uitkomsten

Of CZ in ggz-contracten met bijvoorbeeld Mentaal Beter gaat sturen en vergoeden op uitkomsten, zoals Menzis in 2018 lanceerde, kan Verlee nog niet met zekerheid zeggen? Verlee: “Dat gaan we nog verder verkennen. Maar het zou geen onlogische lijn zijn.”

Oorspronkelijk bericht: Skipr

 

Privé delen
Publiek delen