Kracht voor jeugd en gezin is een van de nieuwe aanbieders in Den Haag

Jeugd- en gezinshulp wordt in een deel van Den Haag vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door Kracht. Kracht is een samenwerkingsverband tussen Incluzio, FamilySupporters, Yoep, impegno en Mentaal Beter. Gezamenlijk met de gemeente Den Haag zijn zij verantwoordelijk voor de preventie, de toegang, de basisteams en het leveren van een groot deel van de benodigde specialistische zorg voor jeugd- en gezin in de percelen Kust en Escamp in Den Haag.

Elk kind verdient het om in een veilige, gezonde en kansrijke omgeving op te groeien. Kracht is er dus voor het hele gezin; het kind én de opvoeders. Wij kijken samen met alle betrokkenen wie kan ondersteunen en hebben oog voor de totale leefomgeving.

Kracht versterkt de basis door steun dichtbij te organiseren en wanneer specialisme nodig is, deze snel toe te voegen zonder te verwijzen. Omdat Kracht minder tijd kwijt is aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Het kind staat dan dus centraal, in tegenstelling tot het systeem.

Janna Steinbusch, directeur penvoerder Kracht: “Dit is een geweldige kans. We zijn ervan overtuigd dat het nodig is om het jeugddomein eenvoudiger in te richten, de klant de regie te geven en de professional te laten doen wat nodig is”.

Samen met de gemeente Den Haag hebben wij ons de volgende doelen gesteld:

  • Het kansrijk opvoeden en opgroeien versterken in het gewone leven.
  • Kwalitatief goede zorg bieden.
  • Duurzame veiligheid realiseren.

“Dit is een mooie mijlpaal waarbij we het partnerschap bekrachtigen. Samen vormen we de brug naar de toekomst van Haagse kinderen en jongeren tot hun bestaanszekerheid en kansengelijkheid in de stad. We maken de hulp eenvoudiger en duidelijker en betaalbaarder. Dat is onze gezamenlijke visie op het toekomstperspectief jeugdhulp,” zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Privé delen
Publiek delen