3. Dwangstoornis behandeling

Een dwangstoornis behandeling is noodzakelijk als jouw klachten een te grote impact hebben op jouw leven. OCS gaat meestal niet vanzelf over, maar dwangklachten kunnen goed worden behandeld. In de intakefase kijk je samen met je behandelaar naar mogelijke oorzaken, hoeveel last je hebt van je OCS en wat jij met de behandeling wilt bereiken. Zo kunnen jullie de beste therapievorm kiezen.

Waaruit bestaat een dwangstoornis behandeling?

Elke behandeling voor OCS stemmen we af op jouw persoonlijke behoeften. Daarbij maken we gebruik van de volgende therapievormen:

Psycho-educatie

Hierbij krijg je uitleg over OCS en adviezen over hoe je met dwangklachten kunt omgaan. Meestal worden naasten, zoals je ouders, partner, kinderen of belangrijke vrienden, hier ook voor uitgenodigd. Zo krijgen zij meer begrip voor jouw situatie;

Behandelinterventies

Er zijn verschillende behandelinterventies effectief gebleken bij OCS. De volgende methoden worden vaak ingezet. De behandeling kan individueel of in een groep plaatsvinden:

Cognitieve gedragstherapie
Een dwangstoornis behandelen we o.a. met cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm bestaat uit twee onderdelen: exposure met responspreventie (gedragstherapie) en cognitieve therapie.

  • Exposure met responspreventie – hierbij wordt je blootgesteld (exposure) aan situaties die jou onrust geven zonder dat je een dwanghandeling uitvoert (responspreventie), zoals naar bed gaan zonder het gasfornuis te controleren. Samen met je behandelaar breng je in kaart met welke situaties jij wilt oefenen. Op deze wijze worden dwanghandelingen afgebouwd.
  • Cognitieve therapie – met deze therapie pak je dwanggedachten aan. Bij dit onderdeel leer je de koppeling tussen situaties en jouw niet-helpende gedachten te herkennen. Vervolgens ga je na of deze gedachten wel waar zijn en leer je meer realistische gedachten te krijgen. Hierdoor zullen de dwangklachten en onrustgevoelens minder worden.

Het KOP-model
Het KOP-model gaat ervan uit dat jouw dwangstoornis wordt veroorzaakt door de stressvolle omstandigheden in jouw leven en de manier waarop je op deze omstandigheden reageert. Dit laatste heet ‘persoonlijke stijl’ en heeft te maken met wat voor karakter je hebt. De volgende persoonlijke stijlen komen vaak bij OCS voor: perfectionisme, een grote behoefte aan controle, rampdenken, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en een hoge morele standaard. Met het KOP-model ga je onderzoeken welke omstandigheden en welke persoonlijke stijl een rol spelen bij jouw OCS. Het veranderen van de persoonlijke stijl staat met name centraal.

E-health

De gesprekken vullen we bijna altijd aan met e-health. Dit betekent dat je toegang krijgt tot een online programma dat je thuis kan doorlopen. Je krijgt met tekst en filmpjes informatie over je klachten en de behandeling. Ook kan je aan de slag gaan met oefeningen en huiswerk in dit programma.

Terugvalpreventie

Aan het einde van de behandeling besteden we aandacht aan het voorkomen van terugval. Hoewel behandelingen voor OCS vaak succesvol zijn, is het mogelijk dat de klachten later in je leven weer opspelen. Herstel gaat immers met vallen en opstaan. Het is belangrijk om jezelf voor te bereiden op zo’n terugval. Met dit onderdeel leer je de signalen van een terugval te herkennen. Ook zet je op een rijtje wat je kan doen om de terugval tegen te gaan. Door een plan te maken, kun je terugval voorkomen of zo snel mogelijk weer verhelpen. Zo kun je vertrouwen hebben in de toekomst wanneer je de behandeling afsluit.