4. PTSS behandeling

Ondanks dat PTSS en ander onverwerkte trauma grote gevolgen kunnen hebben, kunnen deze goed en effectief worden behandeld. Zodra je door de huisarts bent doorverwezen naar een psycholoog, onderzoekt een psycholoog eerst tijdens de intakefase of je daadwerkelijk te maken hebt met PTSS. Dit is ook onderdeel van een PTSS behandeling voor een kind. Hierbij worden bijna altijd de ouders betrokken en eventueel de school. 

Het is goed mogelijk dat je naast PTSS ook te maken hebt met andere psychische klachten, zoals depressieve klachten. Ook PTSS in combinatie met angststoornissen (zoals de paniekstoornis) komt veel voor. Maar misschien heb je juist meer last van lichamelijke klachten, zoals stijfheid in spieren, spierpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Deze klachten kunnen passend zijn bij een somatische-symptoomstoornis. Het is dan ook van groot belang om duidelijk in kaart te brengen waar je precies last van hebt. Zo kunnen we namelijk een persoonlijk behandelplan opstellen die bij jouw situatie past.

PTSS behandeling begint met een behandelplan

Om een persoonlijk behandelplan op te stellen, nemen we eerst samen jouw symptomen en klachten zorgvuldig door en staan we stil bij jouw gedrag. Dit doen we middels persoonlijke gesprekken en enkele vragenlijsten. Ditzelfde geldt voor PTSS behandeling bij kinderen. In het geval van kinderen wordt er ook contact gelegd met de leerkracht. Blijkt dat je als ouder ook zelf te maken hebt gehad met de gevolgen van de traumatische gebeurtenis, dan adviseren we dat ook jij behandeld wordt voor jouw klachten.

Zodra je samen met de psycholoog jouw klachten hebt doorgenomen, ontvang je een adviesgesprek waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is en hoe we dat samen het beste kunnen aanpakken. Hoeveel sessies je kunt verwachten, welke (online) therapievormen zullen worden gebruikt en overige belangrijke informatie wordt vervolgens vastgelegd in een persoonlijk behandelplan waarmee we aan de slag gaan.   

Psycho-educatie

Ongeacht het soort psychische klachten waarmee je te maken hebt, je ontvangt bij ons altijd eerst psycho-educatie. Dit houdt in dat we je leren wat jouw psychische stoornis precies inhoudt en wat de beste wetenschappelijk onderbouwde manieren zijn om die aan te pakken. In dit geval leer je meer over PTSS, eventueel in combinatie met andere psychische klachten. Bij PTSS behandelingen voor kinderen zal er ook sprake zijn van ouderbegeleiding, waarbij je als ouder psycho-educatie ontvangt. 

Het gebruik van EMDR

Wanneer er sprake is van PTSS, dan wordt EMDR-therapie als eerste stap ingezet voor de behandeling. Het is een behandelvorm die kan worden ingezet bij kinderen vanaf twee jaar, jongeren en volwassenen. Lees hier meer over EMDR.

Schrijftherapie voor kinderen en jongeren

Speciaal voor kinderen en jongeren tussen 4-18 jaar is er een vorm van schrijftherapie beschikbaar, Writejunior. Dit kan worden ingezet als er bijvoorbeeld sprake is van een overlijden of een ouder met een psychische ziekte. Tijdens deze therapie wordt de schokkende gebeurtenis samen met de behandelaar beschreven en worden de negatieve gedachten die aanwezig zijn (bijv. over het zelfbeeld, anderen en/of de wereld) omgezet naar neutrale of positieve gedachten. Als er sprake is van een ‘simpele’ trauma, dan zullen de klachten snel verdwijnen.

Exposure therapie

Wanneer je vermijdingsgedrag vertoont door bijvoorbeeld openbare plekken te vermijden of wanneer het te pijnlijk is om terug te denken aan de gebeurtenis, dan kan exposure therapie worden ingezet. Bij exposure therapie beschrijf je de traumatische gebeurtenis zo nauwkeurig mogelijk. Door de confrontatie aan te gaan met jouw trauma in plaats van deze te vermijden, zwakken de emoties die de trauma bij jou oproept af. Zo kun je jouw trauma goed verwerken en het een plekje geven. In sommige gevallen wordt er gekozen voor een directe confrontatie. Hierbij kun je denken aan een directe confrontatie met de plaats waar de nare gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Medicatie

Deskundigen zijn het erover eens dat kinderen, jongeren en volwassenen met PTSS in de eerste plaats door middel van therapie behandeld moeten worden. Medicatie mag dus niet standaard worden ingezet als een behandelmethode (AACAP, 1998; NICE, 2005). Daarbij speelt het een rol dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van medicatie, terwijl de effectiviteit van therapie inmiddels wel is aangetoond. Medicatie wordt pas ingezet als therapie niet of onvoldoende werkt.

Let op: ons behandelaanbod verschilt per praktijk. Bekijk de praktijkpagina's voor het actuele aanbod per locatie.